(1)
GoolakS. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРИФАЗНОМУ АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ. ТСТ 2018, 1, 4-13.