(1)
ProvatorovN.; OvcharukI. ГЕНЕРАЦІЯ ПРОФІЛІВ ШВИДКОСТІ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ У СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ. ТСТ 2021, 63-71.