ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА ПРИ ЗМІНІ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ ДЕМПФІРУВАННЯ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • Y. Scherbina
Ключові слова: система демпфірування пасажирського вагона, комп’ютерна мо- дель вагона, гасителі коливань, коефіцієнт демпфірування

Анотація

У статті представлені дані проведених досліджень з визначення впливу наявності в конструкційній схемі гасителів коливань в буксовій ступені підвішування на ходові якості пасажирського вагона швидкісного руху на візках з безколисковим підвішуванням.На базі комп’ютерної моделі динаміки пасажирського вагона для швидкісного руху в програмному комплексі»Универсальный механизм» виконанні розрахунки динамічних показників вагона

Посилання

1. Diomin Yu, Chernyak G. Matematicheskoe modelirovanie i dinamika podvignogo sostava geleznih dorog // Zalizn. Transport Ukraini, 2007, No 4, P. 3-8.
2. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. − Lugansk: EUNU. Dal, 2013, No 4 (193), pp. 267-271.
3. Fomin, O.V. Pіdvishhennja stupenja іdeal'nostі vantazhnih vagonіv ta prognozuvannja stadіj їh evoljucії [Increased ideal freight cars and forecasting stages of their evolution] [Text] / O.V Fomin // Scientific Bulletin of National Mining University. − Dnepropetrovsk: NSU, 2015, №3, P. 68-76 − Access: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-igirnicha- mekhanika-mashinobuduvannya/2975pidvishchennya-stupenya-idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-taprognozuvannya-stadij-jikh-evolyutsiji.
4. Normy rascheta i proektirovanija vagonov zheleznyh dorog MPS kolei 1520 mm (nesamohodnyh) s izmenenijami i dopolnenijami [Norms calculating and designing railways carriages IPS gage railway 1520 mm (nesamohodnuh) s Changes and additions]. − HosNYYV − VNYYZHT. Moscow, 1996.
5. Fomin, O.V. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5, P.31-43.
6. Sovershenstvovanie dinamicheskih kachestv podvignogo sostava geleznih dorog sredstvami komputernogo modelirovanija / Mihalchenko G, Pogorelov D, Simonov V.// Tjageoe mashinostroenie. — 2003, No 12, P. 2-6.
7. Fomin O.V. Teoretychni osnovy prohramnoho kompleksu vyznachennya ta vykorystannya matematychnykh modeley skladovykh vantazhnykh vahoniv / O.V. Fomin // Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho». – Kremenchuk: KDPU, 2013, No. 6(83), S. 87-91.
8. Bazova komputernaja model proatorovoi dinamiki pasagirskogo vagona dlja shvidkisnogo ruhu / G. Chernyak, Yu. Scherbina // Zalizn. Transport Ukraini, 2012, No 6, P. 55–58.
9. Chernyak G., Scherbina Yu. Rozrobka komputernaja model proatorovoi dinamiki pasagirskogo vagona v programnomy kompleksi «Universalnij mehanizm» //Problemi ta perspektivi rozvitku transportnih system v umovah reformyvannja zaliznichnogo transportu: upravlinja, ekonomika s tehnologii: Materiali IV mignarodnoi naukovo-praktichnoi konferencii. Seria. «Tehnika, tehnologii», К.: DETUT, 2008, P. 112.

Література:

1. Дёмин Ю.В., Черняк А.Ю. Математическое моделирование и динамика подвижного состава железных дорог // Залізнич. транспорт України. – 2007. – № 4. – С. 3-8.
2. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271
3. Фомін, О.В. Підвищення ступеня ідеальності вантажних вагонів та прогнозування стадій їх еволюції / О.В. Фомін // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – №3. – С.68-76
4. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) ГосНИИВ — ВНИИЖТ, М., 1996. — 319 с.
5. Fomin, O.V. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43.
6. Совершенствование динамических качеств подвижного состава железных дорог средствами компьютерного моделирования / Михальченко Г.С., Погорелов Д.Ю., Симонов В.А.// Тяжелое машиностроение. — 2003. — №12. — С. 2-6.
7. Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів / О.В. Фомін // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – Кременчук: КДПУ, 2013. − Вип. 6(83). – С. 87-91.
8. Базова комп’ютерна модель просторової динаміки пасажирського вагона для швидкісного руху / Г.Ю.Черняк, Ю.В. Щербина // Залізничний трансп. України. — 2012. — №6. — С. 55–58.
9. Черняк Г.Ю., Щербина Ю.В. Розробка математичної моделі динаміки пасажирського вагона в програмному комплексі «Универсальный механизм» // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. Серія. «Техніка, технологія». – К.: ДЕТУТ, 2008. – С. 112.

Опубліковано
2018-11-02
Як цитувати
Розділ
Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології