ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІННИХ УЗАГАЛЬНЕНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

  • S. Gulak
  • E. Yermolenko
  • M. Usvatov
  • Y. Chernyh
Ключові слова: узагальнена асинхронна машина, явнополюсна машина, фізична модель узагальненої машини, фазні зони, струмові шари, динамічні змінні узагальненої машини, структура узагальненої машини, консервативні змінні, неконсервативні змінні

Анотація

В статті розглянута і досліджена можливість вибору координат при моделюванні асинхронного двигуна, перехід від істинних координат до квазікоординат,
розроблена фізична та математична моделі узагальненого асинхронного двигуна. Розроблені вимоги до магнітної структури і розташування фазних зон в узагальненій фізичній моделі асинхронного двигуна. Визначенні динамічні змінні узагальненої асинхронної електричної машини.

Посилання

1. D.Wait, G.Woodson. Electromekhanicheskiye preobrazovateli energiyi. – M.: Energiya, 1964, 528 pp.
2. Proectirovaniye elektricheskih mashin pod red. Kopylova I.P. – M.: Energiya, 1980, 495 pp.
3. Kopylov I.P. Mathematicheskoye modelirovaniye elektricheskih mashin; Ucheb. Pos. dlya vuzov. – 3-ye izd, pererab I dop. – М.: Vyssh. shk., 2001, 327 pp.
4. Pustosvyetov M., Soltus K., Senyavskiy I. Computernoye modelirovaniye asinhronnych dvigateley I transformatorov. Primery vzaimodeistvia s silovymi electronnymi preobrazovatelyami. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 199 pp.

Література:

1. Уайт Д., Вудсон Г. Электpомеханическое преобразование энергии. – М.: Энергия, 1964. − 528 с.
2. Проектирование электрических машин под ред. И.П. Копылова. – М.: Энергия, 1980.- 495 с.
3. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин: Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 327 с.
4. Пустосветов М., Солтус К., Синявский И. Компьютерное моделирования асинхронных двигателей и трансформаторов. Примеры взаимодействия с силовыми электронными преобразователями. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 199 с.

Опубліковано
2018-11-02
Розділ
Техніка і технології