УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ТА КЛІЄНТАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

  • V. Gaba
  • T. Hrushevska
  • O. Povoroznik
  • M. Rudiuk
Ключові слова: залізничний транспорт, вантажні перевезення, послуги, проведен- ня розрахунків, єдиний договір

Анотація

У статті досліджено стан залізничної галузі та запропоновано основні заходи щодо покращення надання якості транспортних послуг. Подальше реформування залізничного транспорту забезпечить доступ до об’єктів інфраструктури залізниць користувачів різних форм власності та призведе до змін у взаємовідносинах з клієнтами залізничного транспорту. Зокрема у сегменті вантажних перевезень розробляється єдиний договір на організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги. У зв’язку
зі збільшенням конкуренції на ринку транспортних послуг в умовах реформування залізничної галузі особливу роль відіграє якість послуг, спрощення процедур їх надання та впровадження електронних засобів спілкування учасників перевізного процесу. Вирішення вказаних питань є однією із вимог при створенні Публічного акціонерного товариства «Українські залізниці». Організаційно-правова форма
господарювання – публічне акціонерне товариство – дозволяє перейти від регіональної структури українських залізниць до територіального принципу формування залізничного бізнесу. Це дозволить створити компанії за функціональною ознакою, які будуть спеціалізуватись на певних видах перевезень (вантажні, пасажирські) та керує інфраструктурою. Утворення компаній дасть можливість поліпшити взаємовідносини між учасниками перевізного процесу, удосконалити діючі технологічні ланцюги у взаємовідносинах.

Посилання

1. Voitsekh Balchun. Osnovni vektory rozvytku na naiblyzhche piatyrichchia – pravlinnia skhvalylo stratehiiu rozvytku haluzi do 2021 roku [The main vectors of development for the nearest five years – the board approved the development strategy by 2021]. Rezhym dostupu: http://www.magistral-uz.com.ua/news/vojcehbalchuviznachili-osnovni-vektori-rozvitku-na-najblizhche-pjatirichchja-pravlinnja-shvalilo-strategiju-rozvitkugaluzi-do-2021-roku.html.
2
. Belinska M.H. Osoblyvosti formuvannia finansovoi zvitnosti shchodo obliku dokhodnykh nadkhodzhen pry vprovadzhenni novoi systemy rozrakhunkiv za vantazhni perevezennia za pryntsypom «rezervuvannia platezhiv» [Features of financial reporting on accounting of revenue receipts in the implementation of the new payment system for freight transportation on a «reservation payments»], Zbirnyk naukovykh prats DETUT, Seriia «Ekonomika i upravlinnia», No. 35, 2016, pp.377-390.
3. Haba V.V. Yakist ta konkurentospromozhnist transportnykh posluh na zaliznychnomu transporti [The
quality and competitiveness of transport services in railway transport] Zbirnyk naukovykh prats DETUT, Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii», No. 21, 2012, pp.143-146.
4. Chornyi V.V. Konkurentospromozhnist zaliznyts na rynku vantazhnykh perevezen: teoriia, metodolohiia, praktyka [The competitiveness of railways in the freight market: theory, methodology, practice] , Kiev, DETUT, 2012, 401 p.
5. Belinska M.H. Rezervuvannia platezhiv yak vazhlyva umova optymalnoho formuvannia dokhodiv PAT «Ukrainska zaliznytsia» vid vantazhnykh perevezen [Reservation payments as an important condition for optimal revenue generation PJSC «Ukrainian Railways’ freight] Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia», No. 34, 2015, pp.62-70.
6. Theoretical lectures (training) of «5PL» on the topic: «The only agreement in 2017», Access mode: http://www.5pl.com.ua/
7
. Dohovir «Pro orhanizatsiiu perevezen vantazhiv i provedennia rozrakhunkiv za perevezennia ta nadani zaliznychnym transportom posluhy» [The agreement «On organization of transport of goods and payments for transportation and services provided by rail»].
8. Official site PAT «Ukrzaliznytsia». – Access mode: http://www.uz.gov.ua/.
9
. Myronenko V. K., Haba V. V., Matsyuk V. I., Petrenko L. M. Zaliznychni vantazhni perevezennya [Railway cargo transportation]: Navchal’nyy posibnyk, Kyyiv, DETUT, 2015, 248 p.

Література:

1. Войцех Балчун. Основні вектори розвитку на найближче п’ятиріччя – правління схвалило стратегію розвитку галузі до 2021 року [Електронний ресурс] / Войцех Балчун. – Режим доступу: http://www.magistral-uz.com.ua/news/vojceh-balchun-viznachili-osnovni-vektori-rozvitku-na-najblizhchepjatirichchja-- pravlinnja-shvalilo-strategiju-rozvitku-galuzi-do-2021-roku.html.
2. Белінська М.Г. Особливості формування фінансової звітності щодо обліку доходних надходжень при впровадженні нової системи розрахунків за вантажні перевезення за принципом «резервування платежів» / М.Г. Белінська // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Вип.35. – 2016. – С. 377-390.
3. Габа В.В. Якість та конкурентоспроможність транспортних послуг на залізничному транспорті / В.В. Габа // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Вип.21. – 2012. – С. 143-146.
4. Чорний В.В. Конкурентоспроможність залізниць на ринку вантажних перевезень: теорія, методологія, практика: [монографія] / В.В.Чорний. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 401 с.
5. Белінська М.Г. Резервування платежів як важлива умова оптимального формування доходів ПАТ «Українська залізниця» від вантажних перевезень / М.Г. Белінська // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Вип.34. – 2015. – С. 62-70.
6. Теоретичний курс лекцій (тренінг) ТОВ «5ПЛ» на тему: «Єдиний договір 2017». – Режим доступу: http://www.5pl.com.ua/
7
. Договір «Про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги».
8. Офіційний сайт ПАТ «Укрзалізниця». – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/.
9
. Мироненко В. К., Габа В. В., Мацюк В. І., Петренко Л. М. Залізничні вантажні перевезення: Навчальний посібник. – Київ: ДЕТУТ, 2015. – 248 с.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту