ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА НА АВАРІЙНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

  • N. Dolzhenko
  • M. Kasenkova
Ключові слова: авіація, авіаційна подія, авіаційна транспортна система, безпека польотів, повітряний транспорт, людський фактор

Анотація

Актуальність проблеми людського фактора пов’язана з тим, що в сучасній авіації джерелом авіаційних інцидентів є персонал. Статистика свідчить, що, незважаючи на постійні зусилля, спрямовані на підвищення безпеки польотів (БП), в останні роки не спостерігається істотного зниження аварійності. Кожні три з чотирьох інцидентів відбуваються через функціональної ненадійності людини. Неправильне розуміння ситуації, прийняття помилкових рішень і, як наслідок, небезпечні дії – головні причини б ольшинство інцидентів. Незважаючи на те, що рівень безпеки сучасної авіації дуже високий, зростання повітряних перевезень і пасажиромісткості ВС роблять ціну кожної помилки неприпустимо-високою. А складність і
насиченість сучасної авіаційної транспортної системи (АТС) автоматикою роблять помилку людини надзвичайно вірогідною, якщо що не знайдено ефективних засобів її попередження, тому сьогодні головний акцент в боротьбі за безпеку польотів спрямований на людину.

Посилання

1. Zhulev V.I, Ivanov V.S Flight safety of aircraft (Theory and Analysis), Moscow: Transport, 1986. 11, 224 p.
2. Starikov A.I. Zachesk V.Ya., Zinkovsky N.N. Safety of flights of aircraft (Methodical basis) / Ed. A.I. Starikova. – Moscow: Transport, 1988, No. 129, 159 p.
3. Human Factors Training Manual (Doc.9683-AN / 950). – First edition, Canada, Montreal, ICAO, 1998, 330 p.
4. Samsonkin, V. N., Druz, V. A. (2005). Method of statistical regularity in management of traffic safety on railway transport. Donetsk institute of railway transport, 160.
5. Samsonkin, V. N., Petinov, Y. P. (2015). Peculiarities of the train driver’s work in modern conditions: a view from inside. Eastern-European Journal of Enterprise Technology, 6 (3), 40–45. doi: 10.15587/1729- 4061.2015.56659
6. http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chelovecheskogo-faktora-na-bezopasnost-poletov-pritehnicheskom- obsluzhivanii-aviatehniki;
7. http://www.studfiles.ru/preview/5374699/page:5/;
8
. Kelrykh М. Perspective directions of planning carrying systems of gondolas. Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». No 6, p.p. 64-67
9. Makarenko M. V. Kompleksnyi analiz ekonomichnoho efektu vid zhyttievoho tsyklu suchasnoho napivvahonu [Comprehensive analysis of the economic impact of the life cycle of a modern gondola] //Naukovopraktychnyi zhurnal «Zaliznychnyi transport Ukrainy».–Kyiv: DNDTs UZ, 2014, No. 5, p. 107.
10. Moroz V. I. (2008). Vyznachennia perspektyvnykh napriamkiv udoskonalennia konstruktsii napivvahoniv vyrobnytstva DP «Ukrspetsvahon»[Determination of the promising direction for improvement of the open car design of SE» Ukrspetsvagon»]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Derzhavnoi Akademii Zaliznychnoho Transportu, 72-81.
11. http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Tecnic/32426.doc.htm;
12
. http://cabinair.ru/bp/189-human-factor-is-safaty.html;
13
. http://www.100sovetov.ru/bezop/airplain.php;
14
. http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Tecnic/32425.doc.htm;

Література:

1. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов (Теория и анализ). – М.: Транспорт, 1986. – 11 с.
2. Стариков А.И. Зачеса В.Я., Зинковский Н.Н. Безопасность полетов летательных аппаратов (Методические основы) / Под ред. А.И. Старикова. – М.: Транспорт, 1988. – 129 с.
3. Руководство по обучению в области человеческого фактора. (Doc.9683-AN/950). – Издание первое. – Канада, Монреаль, ICAO, 1998. – 11 с.
4. Samsonkin, V. N., Druz, V. A. (2005). Method of statistical regularity in management of traffic safety on railway transport. Donetsk institute of railway transport, 160.
5. Samsonkin, V. N., Petinov, Y. P. (2015). Peculiarities of the train driver’s work in modern conditions: aview from inside. Eastern-European Journal of Enterprise Technology, 6 (3), 40–45. doi: 10.15587/1729-4061.2015.56659
6. http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chelovecheskogo-faktora-na-bezopasnost-poletov-pritehnicheskom-obsluzhivanii-aviatehniki;
7
. http://www.studfiles.ru/preview/5374699/page:5/;
8
. Kelrykh, М. Perspective directions of planning carrying systems of gondolas/ М. Kelrykh, О. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 6 – P.64-67
9. Макаренко М.В. Комплексний аналіз економічного ефекту від життєвого циклу сучасного напіввагона // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України».–К.: ДНДЦ УЗ. – 2014. – №. 5. – С. 107.
10. Мороз В.І. Визначення перспективних напрямків удосконалення конструкції напіввагонів виробництва ДП «Укрспецвагон» //Зб. наук. праць.-Харків: УкрДАЗТ. – 2008. – С. 72-81.
11. http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Tecnic/32426.doc.htm;
12
. http://cabinair.ru/bp/189-human-factor-is-safaty.html;
13
. http://www.100sovetov.ru/bezop/airplain.php;
14
. http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Tecnic/32425.doc.htm;

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту