ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВНОЇ ТА СИСТЕМАТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДМОВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

  • V. Matsiuk
Ключові слова: технологічна надійність залізничних транспортних систем, повна технологічна відмова, систематична технологічна відмова, резерв пропускної спроможності

Анотація

У роботі досліджено повну технологічну відмову, яка спостерігається при моделюванні типового технологічного процесу приймально-відправних парків технічних станцій і є наслідком систематичної відмови. Розроблено метод знаходження мінімального резерву пропускної спроможності, який, на відміну від існуючих, дозволяє забезпечити потрібну імовірність вчасного приймання поїздів та обґрунтований час їх затримки на приймально-відправних коліях технічних станцій.

Посилання

1. Hnedenko B. V. Sovremennaia teoryia nadezhnosty: sostoianye, problemы perspektyvы / Hnedenko B. V., Ushakov Y. A., NyKK, 1989.
2. Kurs teoryi nadezhnosty system / Y. A. Ushakov, M. : Drofa, 2008, 239 p. : yl.
3. Opredelenye moshchnosty putevoho razvytyia y vremeny nakhozhdenyia vahonov na stantsyiakh: Ucheb. posobye E. V. Arkhanhelskyi, M. M. Alaev, A. N. Sukhopiatkyn; MPS Rossyy. Ros. hos. otkrыtыi tekhn. un-t putei soobshchenyia, M., 1999, 78 p.
4. Butko, T. An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic [Text] / T. Butko, A. Prokhorchenko, M. Muzykin // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, 2016, No. 5, P. 47–55.
5. Bell, M. G. H. Reliability of Transport Network (Traffic Engineering Series). 1 edition / M. G. H. Bell, Research Studies Pre., 2001, 350 p.
6. Samsonkin V. M. Rozrobka modelei otsinky vplyvu liudskoho chynnyka na innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv zaliznychnoho transportu / V. M. Samsonkin, M. M. Adzhavenko // Problemy ekonomiky. – 2014. – № 1. – S. 77-82. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_11.
7
. Katsman, M. D. Mathematical models of ecologically hazardous rail traffic accidents / M. D. Katsman, V. K. Myronenko, V. I. Matsiuk // Reliability: theory & applications, USA, San Diego, 2015, Vol.10, No.1 (36)., Pp. 28-39. Mode of access: http://www.gnedenko-forum.org/Journal/2015/012015/RTA_1_2015-03.pdf
8
. Matsiuk, V. I. Doslidzhennia tekhnolohichnoi nadiinosti parkiv tekhnichnykh stantsii dyskretno–podiievym modeliuvanniam [Tekst] / V. I. Matsiuk// Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko–tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriia: Transportni systemy i tekhnolohii, 2015, No. 26 – 27, pp. 268 – 272.
9. Matsiuk, V. A study of the technological reliability of railway stations by an example of transit trains processing [Text] / V. Matsiuk// Eastern–European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. – 2017, No. 1, P. 12-17.
10. Matsiuk, V. I. Pryntsypy zabezpechennia tekhnolohichnoi nadiinosti zaliznychnykh transportnykh system [Tekst] / V. I. Matsiuk// Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko–tekhnolohichnoho universytetu transportu. Seriia: Transportni systemy i tekhnolohii, 2016, No. 28, pp. 262 – 271.
11. Praktychni rekomendatsii shchodo skladannia tekhnolohichnoho protsesu roboty sortuvalnoi stantsii, zatverdzheni Nakazom Ukrzaliznytsi vid 22.12.2009 r. № 715-Ts (TsD-0081), K.: TOV «NVP Polihrafservis», 2010, 230 p.
12. DBN-V.2.3-19-2008 Derzhavni budivelni normy. Sporudy transportu. Zaliznytsi kolii 1520 mm. – Vvedenyi 2008-01-26, K.: Minrehionbud Ukrainy, 2008, 126 p.

Література:

1. Гнеденко Б. В. Современная теория надежности: состояние, проблемы перспективы / Гнеденко Б. В., Ушаков И. А. – НиКК. – 1989. – № 1.
2. Курс теорий надежности систем / И. А. Ушаков. – М. : Дрофа, 2008. – 239 с. : ил.
3. Определение мощности путевого развития и времени нахождения вагонов на станциях: Учеб. пособие Е. В. Архангельский, М. М. Алаев, А. Н. Сухопяткин; МПС России. Рос. гос. открытый техн. ун-т путей сообщения, М., 1999. 78с.
4. Butko, T. Аn improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic [Text] / T. Butko, A. Prokhorchenko, M. Muzykin // Eastern– European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. – 2016. – Vol. 5. – P. 47–55.
5. Bell, M. G. H. Reliability of Transport Network (Traffic Engineering Series). 1 edition / M. G. H. Bell. – Research Studies Pre. – 2001. – 350 p.
6. Самсонкін В. М. Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту / В. М. Самсонкін, М. М. Аджавенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 77-82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_11.
7
. Katsman, M. D. Mathematical models of ecologically hazardous rail traffic accidents [Text] / M. D. Katsman, V. K. Myronenko, V. I. Matsiuk // Reliability: theory & applications. – USA, San Diego, 2015. – Vol.10, No.1 (36). – P. 28 – 39. – Mode of access: http://www.gnedenkoforum. org/Journal/2015/012015/RTA_1_2015-03.pdf
8. Мацюк, В. І. Дослідження технологічної надійності парків технічних станцій дискретно–подієвим моделюванням [Текст] / В. І. Мацюк// Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету транспорту. Серія: Транспортні системи і технології. – 2015, № 26 – 27. – С. 268 – 272.
9. Matsiuk, V. A study of the technological reliability of railway stations by an example of transit trains processing [Text] / V. Matsiuk// Eastern–European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. – 2017. – Vol. 1. P. 12-17.
10. Мацюк, В. І. Принципи забезпечення технологічної надійності залізничних транспортних систем [Текст] / В. І. Мацюк// Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету транспорту. Серія: Транспортні системи і технології. – 2016, № 28. – С. 262 – 271.
11. Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції, затверджені Наказом Укрзалізниці від 22.12.2009 р. № 715-Ц (ЦД-0081). – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2010. – 230 с.
12. ДБН-В.2.3-19-2008 Державні будівельні норми. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. – Введений 2008-01-26. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 126 с.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту