СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СХЕМ ПАМ’ЯТІ З АВТОМАТОМ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ КОЖНОЇ ГРУПИ БАГАТОРІВНЕВИХ СХЕМ ПАМ’ЯТІ

  • L. Marahovskij
  • D. Yaniuk
Ключові слова: багаторівневиі схеми пам’яті, схема памяті, метод, логічний елемент, елементна база, автомат стратегії.

Анотація

Розглянуто питання побудови багаторівневих схем пам’яті, їх надійнсть, характеристики, переваги над схемами побудованих на тригерах та способи організації, моделювання, а також їх застосування. Створення теорії побудови базових багатофункціональних схем пам’яті (БФСП) і на їх основі теорії побудови багаторівневих схем пам’яті (БРСП) розширює сучасні основи обчислювальної техніки та надає якісно нові можливості. Вони здатні підвищити швидкість перебудови алгоритмів функціонування комп’ютерних пристроїв, розширити функціональні можливості систем, збільшити тривалість існування систем на різних рівнях обробки інформації, а також здійснити одночасну обробку загальної та часткової інформації на основі ієрархічного принципу програмного управління, що принципово неможливо здійснити на комп’ютерних пристроях з пам’яттю на тригерах

Посилання

1. Glushkov V.M. Sintez tsifrovyih avtomatov [Synthesis of digital automata], Moscow, Fizmatgiz, 1962, 476 p.
2. Malinovskiy B.N. Spravochnik po tsifrovoy vyichislitelnoy tehnike: (protsessoryi i pamyat) [Reference book on digital computing: (processors and memory)] E.I. Bryuhovich, E.L. Denisenko i dr. / Pod red. B.N. Malinovskogo, K.iev, «TehnIka» pub., 1979, 366 p.
3. Marahovskiy L.F. Mnogourovnevyie ustroystva avtomatnoy pamyati [Multilevel devices of automatic memory]. I ch, Kiev: USiM, #1, 1998, pp. 66-72.
4. Marahovskiy L.F. Mnogourovnevyie ustroystva avtomatnoy pamyati [Multilevel devices of automatic memory]. II ch, Kiev: UsiM, #2, 1998, pp. 63-69.
5. Bryuhovich E.I. Buduschee vyichislitelnoy tehniki, kakim ono predstavlyaetsya v estestvennyih zakonah i nauchnom predvidenii. [The future of computing, as it appears in natural laws and scientific foresight] Pratsi mizhnarodnoho sympoziumu z istoriyi stvorennya pershykh EOM ta vnesku yevropeytsiv v rozvytok komp»yuternykh tekhnolohiy, Kiev, «Feniks» UAINP, 1998, pp. 344-349.
6. Marahovskiy L.F. Tri nauchnyih napravleniya v oblasti obrabotki informatsii [Three scientific directions in the field of information processing] Moskvin M.V «INTERNET-osvIta-nauka-2012», vosma mIzhnarodna naukovo praktichna konferentsIya ION-2012, 1-5 zhovtnya, 2012: ZbIrnik prats, VInnitsya: VNTU, 2012, pp. 215-219.
7. Marakhovskyi L.F. Kompiuterni informatsiino-keruiuchi systemy na zaliznychnomu transporti [Computer information and control systems for railways] Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia mahistriv spetsialnosti8.05020203 «Avtomatyka ta avtomatyzatsiia na transporti (zaliznychnyi transport)», Kiev, DETUT, 2015, 127 p.
8. Marahovskiy L.F. Osnovyi novoy informatsionnoy tehnologii. Fundamentalnyie osnovyi proektirovaniya rekonfiguriruemyih ustroystv kompyuternyih sistem i iskusstvennogo neyrona [Fundamentals of the new information technology. The fundamental foundations of designing reconfigurable devices of computer systems and an artificial neuron] Mihno N.L., Germany: Saarbrcken, LAP LAMBERT, 2012, 347 p.

Література:

1. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Физматгиз, 1962. – 476 с.
2. Малиновский Б.Н. Справочник по цифровой вычислительной технике: (процессоры и память) / Е.И. Брюхович, Е.Л. Денисенко и др. / Под ред. Б.Н. Малиновского. – К.: «Техніка», 1979. – 366 с.
3. Мараховский Л.Ф. Многоуровневые устройства автоматной памяти. І ч. – Киев: УСиМ. – № 1.– 1998.– С. 66-72.
4. Мараховский Л.Ф. Многоуровневые устройства автоматной памяти. ІІ ч. – Киев: УсиМ. – № 2. – 1998. – С. 63-69.
5. Брюхович Е.И. Будущее вычислительной техники, каким оно представляется в естественных законах и научном предвидении. / Праці міжнародного симпозіуму з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп’ютерних технологій – К.: «Феникс» УАИНП, 1998. – С. 344-349.
6. Мараховский Л.Ф.. Три научных направления в области обработки информации / Москвин М.В «ІНТЕРНЕТ-освіта-наука-2012», восьма міжнародна науково практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – C. 215-219.
7. Мараховський Л.Ф. Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: Навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)». – К.: ДЕТУТ, 2015. – 127 с.
8. Мараховський Л.Ф. Основы новой информационной технологии. Фундаментальные основы проектирования реконфигурируемых устройств компьютерных систем и искусственного нейрона / Михно Н.Л. – Germany: Saarbrcken, LAP LAMBERT, 2012. – 347 с.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології