МОДЕЛЬ МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРА ЕЛЕКТРОВОЗА ВЛ-80К ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ФАЗНИХ НАПРУГ ТА НЕСИНУСОЇДАЛЬНІЙ НАПРУЗІ ЖИВЛЕННЯ

  • S. Gulak
  • E. Ermolenko
  • A. Hayur
  • A. Sidorenko
Ключові слова: Модель мотор-вентилятора,несиметрія фазних напруг, несинусоїдальна напруга живлення, потокощеплення ротора, потокощеплення статора, коефіцієнт потужності

Анотація

У статті розглянуті та досліджені принципи побудови моделі асинхронного двигуна АЭ-92-4, що використовується на електровозах ВЛ-80К,Т як моторвентилятор при несиметрії фазних напруг та несинусоїдальній напрузі живлення. Обґрунтовано вибір математичної моделі, за допомогою якої описується робота мотор-вентилятора в зазначених режимах роботи, розраховані його параметри та побудована модель в програмному середовищі Simulink програмного пакета MATHLab. Зазначена можливість подальшого моделювання приводу допоміжних машин (фазорозчіплювача, мотор-компресора та мотор-насоса) з метою дослідження зазначених режимів роботи асинхронних двигунів на загальний коефіцієнт потужності приводу допоміжних машин електровозів серії ВЛ80Т,К та розробки методів з підвищення коефіцієнта потужності.

Посилання

1. MG Chylykyn i dr. Osnovy avtomatyzyrovannoho elektroprivoda. Uchebnoe posobye dlya vuzov. – M .: Energy, 1974. – 568 s.
2. M. Pusovetov, K. Soltus, I. Senyavskyy. Computernoie modelirovanie asynhronnyh mashin i transformatorov. – LAP LAMBERT. Academic Hublishing, 2013 – 199 s.
3. Kopylov I. P. Mathematicheskie modeli electricheskyh mashin; Ucheb. posob. – 3-e izd., Pererab i dop. – M .: Vyssh. Shcola.2001. – 327 s: il.
4. S.O. Goolak, Yermolenko E.K. Model «Tracformatornaia podstantsia -contactnaia merezha – ttyagovyy privod electricrovoza VL-80 serii T, K». – Zbirnyk naukovych prats Derzhavnogo Economico – Technologichnogo Universittuy Transport «Transportni Systemy i Technologii» Vypusk 28 – K., 2016. DETUT – 99-109 s.
5. Savoskyn A.N. Kulinich Y.M, Alekseev A.S. Mathematicheskie Modeli electromagnitnyh procesov v dinamycheskoy systemi kontaktnaya set-elektrovoz. Elektrichestvo. – 2001. № 10 .

Література:

1. Чиликин М.Г. и др. Основы автоматизированного электропривода. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергия, 1974. – 568 с.
2. Пусоветов М., Солтус К., Сенявский И. Компьютерное моделирование асинхронных двигателей и трансформаторов. – LAP LAMBERT. Academic Hublishing, 2013. – 199 с.
3. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин; Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. ш ., 2001. – 327 с: ил.
4. Гулак С. О., Єрмоленко Е. К. Модель системи «Тягова підстанція – контактна мережа – тяговий привід електровоза серії ВЛ-80 Т, К». – Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету серія «Транспортні системи і технології» випуск 28. – К., ДЕТУТ, 2016. – С. 99–109.
5. Савоськин А.Н., Кулинич Ю.М., Алексеев А.С. Математическое моделирование электромагнитных процессов в динамической системе контактная сеть – электровоз. Электричество. – 2001. – № 10.

Опубліковано
2018-10-25
Розділ
Техніка і технології