ОЦІНКА ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • S. Krivoshapov
Ключові слова: транспортний засіб, надійність, ресурс, профілактичне обслуговування, поточний ремонт, умови експлуатації, математичне моделювання

Анотація

Умови експлуатації впливають на надійність і довговічність машини. У законодавстві України не передбачено механізму коригування пробігу і трудомісткості технічного обслуговування автомобіля в процесі життєвого циклу. Мета роботи – зв’язати вартість технічного обслуговування і ремонту з умовами експлуатації автомобілів. Отримано взаємозв’язок між параметрами руху автомобіля і періодичності технічного обслуговування. Передбачається, що коригування пробігу між обслуговуванням транспортного засобу здійснювати за допомогою поправочного коефіцієнта. Трудомісткість робіт також коригується цим коефіцієнтом, але в зворотній пропорційності. У цій статті виведена формула для розрахунку цього
поправочного коефіцієнта. На прикладі автомобіля Skoda Octavia розраховані витрати, необхідні на обслуговування і ремонт, для різних категорій доріг. Побудовано графіки зміни експлуатаційних витрат на ТО і ремонт транспортного засобу в залежності від середньої технічної швидкості автомобіля. Вперше враховано ступінь завантаження автомобіля при нормуванні періодичності технічного обслуговування. Математична модель рекомендується застосовувати на підприємствах автомобільного транспорту для підвищення рівня надійності та довговіч-
ності машин за рахунок проведення своєчасного обслуговування і ремонту в складних експлуатаційних умовах

Посилання

1. Govorushhenko N.Ja. Sistemotehnika avtomobil’nogo transporta (raschetnye metody issledovanij) [System engineering of motor transport (calculation methods of research): monograph]. Har’kov, HNADU, 2011. 297 p.
2. DSTU 3587-97. Avtomobіl’nі dorogi, vulicі ta zalіznichnі pereїzdi. Vimogi do ekspluatacіjnogo stanu. [Highways, streets and railroad crossings. Requirements for operating state], Kiїv, Derzhstandart Ukraїni, 1997. 23 p.
3. Polozhennja pro tehnіchne obslugovuvannja і remont dorozhnіh transportnih zasobіv avtomobіl’nogo transportu [Regulations on the maintenance and repair of road vehicles road transport], Kiїv: Mіnіsterstvo transportu Ukraїni, 1998. 17 p.
4. Polozhenie o tehnicheskom obsluzhivanii i remonte podvizhnogo sostava avtomobil’nogo transporta [Regulation on maintenance and repair of rolling stock of motor vehicles], Moskva, Ministerstvo avtomobil’nogo transporta RSFSR, 1984. 73 p.
5. Polozhenie o profilakticheskom obsluzhivanii i remonte transportnyh mashin (Metodicheskie rekomendacii) [Regulation on preventive maintenance and repair of transport vehicles (Methodological recommendations)], Har’kov: RIO HGADTU, 1998. 39 p.
6 Krivoshapov S.I. Metodika korrektirovanija periodichnosti tehnicheskogo obsluzhivanija transportnyh mashin [Technique for adjusting the frequency of maintenance of transport vehicles], Vestnik Har’kovskogo Nacional’nogo tehnicheskogo universiteta sel’skogo hozjajstva imeni P. Vasilenko [Bulletin of the Kharkov National Technical University of Agriculture named after P.Vasilenko], 2015, issue 163, pp. 105-110.
7. Fomin О.V., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Development and application of cataloging in structural design of freight car building // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, no. 2, pp. 250–256.
8. Makarenko M. V. Kompleksnyi analiz ekonomichnoho efektu vid zhyttievoho tsyklu suchasnoho napivvahonu [Comprehensive analysis of the economic impact of the life cycle of a modern gondola] //Naukovopraktychnyi zhurnal «Zaliznychnyi transport Ukrainy».–Kyiv: DNDTs UZ, 2014, №. 5, p. 107.
9. Kelrikh M. B., Moroz V. I. Strukturno-funktsionalne opysannia konstruktsii modulia kuzova suchasnykh universalnykh napivvahoniv //Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia, 2 (210), 2014, p. 94-103.

Література:

1. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы исследований) / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 297 с.
2. ДСТУ 3587-97. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. – Київ: Держстандарт України, 1997. – 23 с.
3. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. – К.: Міністерство транспорту України, 1998. – 17 с.
4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Министерство автомобильного транспорта РСФСР, 1984. – 73 с.
5. Положение о профилактическом обслуживании и ремонте транспортных машин (Методические рекомендации). – Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998. – 39 с.
6. Кривошапов С.И. Методика корректирования периодичности технического обслуживания транспортных машин / С.И. Кривошапов // Вістник ХНТУСГ ім. П. Василенко. – Вип. 163. – 2015. – С. 105-110. – (Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва).
7. Fomin, O. Development and application of cataloging in structural design of freight car building / О.V. Fomin, O.V. Burlutsky, Yu.V. Fomina / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 2 – P. 250-256.
8. Макаренко М. В. Комплексний аналіз економічного ефекту від життєвого циклу сучасного напіввагона //Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України».–К.: ДНДЦ УЗ. – 2014. – №. 5. – С. 107.
9. Кельріх М. Б. Структурно-функціональне описання конструкції модуля кузова сучасних універсальних напіввагонів //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.—Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2014. – № 2. – С. 210.

Опубліковано
2018-10-25
Розділ
Техніка і технології