ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ РЕЙОК КОЛІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ

  • E. Danilenko
  • V. Kosarchuk
  • R. Yosufovuch
  • O. Agarkov
  • O. Rafalskyi
Ключові слова: залізничні рейки, циклічне навантаження, ультразвукова дефектоскопія, контактно-втомні дефекти, залишковий ресурс.

Анотація

Розглянуто результати експериментальної оцінки залишкового ресурсу рейок. Для проведення експерименту обрано 4 зразки рейок з напрацьованим тоннажем, які піддавалися циклічному навантаженню на триточковий згин. Результати показали, що напруження стиску від згину, рівень яких відповідає експлуатаційним, не значно впливає на дефектність рейок.

Посилання

1. Danilenko E.I., Rybkin V.V. Pravyla rozrakhunkiv zaliznychnoi kolii na mitsnist i stiikist, Kiev, Transport Ukrainy Pub., 2006, 168 p.
2. Klasyfikatsiia i kataloh defektiv i poshkodzhen elementiv strilochnykh perevodiv ta reiok zaliznyts Ukrainy (TsP-0060, 0061)/ Za red. E.I. Danilenko, A.M. Orlovskoho. – K.: Ministerstvo transportu Ukrainy, 2000. – 148 p.
3. Danilenko E.I., Kosarchuk V. V., Pylypenko A.P., Yosyfovych R.M., Rafalskyi O.Yu. Obgruntuvannia metodyky eksperymentalnoi otsinky zalyshkovoho resursu reiok zaliznychnoi kolii metropolitenu, Zb. nauk. prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii», 2015, No. 26-27, P. 26–38.
4. Kosarchuk V.V. Prohnozyrovanye dolhovechnosty relsov po kryteryiu voznyknovenyia treshchyn kontaktnoi ustalosty, Zb. nauk. prats DETUT, Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii», 2012, No. 20, P. 77 – 90.
5. Aharkov O.V. Vyznachennia kontaktnykh napruzhen v reikakh zaliznychnoi kolii za dopomohoiu metodu skinchennykh elementiv / Aharkov O.V. // Zb. nauk. prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii», 2014, No. 24, P. 39-44
6. Matin Sh. Sichania, Roger Enbloma, Mats Berg Comparison of non-elliptic contact models: Towards fast and accurate modelling of wheel–rail contact // Wear, 2014, No. 314, P. 111 – 117.
7. Mehmet Ali Arslan. 3-D Rail-Wheel contact analysis using FEA / Mehmet Ali Arslan, Oguz Kayabasi // Advances in Engineering Software, 2012, No. 45, P. 325 – 331.
8. Sladkowski A., Sitarz M. Analysis of wheel-rail interaction using FE software // Wear, 2005, No. 258, P. 1217 – 1223.

Література:

1. Даніленко Е.І., Рибкін В.В. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість. – К.: Транспорт України, 2006. – 168 с.
2. Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України (ЦП-0060, 0061) / За ред. Е.І. Даніленка, А.М. Орловського. – К.: Міністерство транспорту України, 2000. – 148 с.
3. Даніленко Е.І., Косарчук В. В., Пилипенко А.П., Йосифович Р.М., Рафальський О.Ю. Обґрунтування методики експериментальної оцінки залишкового ресурсу рейок залізничної колії метрополітену // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – 2015. – № 26–27. – С. 26 –38.
4. Косарчук В.В. Прогнозирование долговечности рельсов по критерию возникновения трещин контактной усталости / Косарчук В.В., Агарков А.В. // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – 2012. – № 20. – С. 77 – 90.
5. Агарков О.В. Визначення контактних напружень в рейках залізничної колії за допомогою методу скінченних елементів / Агарков О.В. // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – 2014. – № 24. – С. 39–44.
6. Matin Sh. Sichania, Roger Enbloma, Mats Berg Comparison of non-elliptic contact models: Towards fast and accurate modelling of wheel–rail contact // Wear. – 2014. – 314. – P. 111 – 117.
7. Mehmet Ali Arslan. 3-D Rail-Wheel contact analysis using FEA / Mehmet Ali Arslan, Oguz Kayabasi // Advances in Engineering Software. – 2012. – 45. – P. 325 – 331.
8. Sladkowski A., Sitarz M. Analysis of wheel-rail interaction using FE software // Wear. – 2005. – 258. – P. 1217 – 1223.

Опубліковано
2018-10-24
Розділ
Техніка і технології