ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА РОЗКЛАДОМ РУХУ НА МАКРОПОКАЗНИКИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: залізниця, експлуатаційна робота, розклад руху маршрутних поїздів, оборот вантажного вагона.

Анотація

У статті досліджено вплив технології перевезень вантажів на особливих умовах за розкладом руху маршрутних поїздів на кількісні та якісні показники експлуатаційної роботи залізничної системи України. Проведені розрахунки складових обороту вантажного вагона. Виконано моделювання за аналітичним підходом зміни обороту вантажного вагона при збільшенні долі перевезень вантажів за договорами на особливих умовах. Виявлений вплив технології перевезень за розкладом руху на скорочення найбільш значного елементу в обороті вагона – простою вагона під вантажними операціями.

Посилання

Rekomendacіi AMKU vіd 28 travnya 2020 r. № 26-rk Pro zapobіgannya porushennyam zakonodavstva pro zahist ekonomіchnoї konkurencіi: rekomendacіi. URL: https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3 (data zvernennya: 20.10.2020)

Ugoda pro asocіacіyu mіzh Ukrainoyu, z odnіei storoni, ta Evropejs'kim Soyuzom, Evropejs'kim Spіvtovaristvom z atomnoi energіi і ihnіmi derzhavami-chlenami, z іnshoi storoni: ratifіkovano zakonom vіd 16.09.2014 № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennya: 15.10.2020).

Ireland P., Case R., Fallis J., Dyke C., Kuehn J., Meketon M. The Canadian Pacific Railway Transforms Operationsby Using Models to Develop Its Operating Plans. Canadian Pacific Railway Interfaces.34(1). 2004. Р. 5–14.

Dick C. T., Darkhan M. Transitioning from flexible to structured heavy haul operations to expand the capacity of single-track shared corridors in North America. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail and Rapid Transit. 233(6). 2019. Р. 629-639.doi:10.1177/0954409718804427.

Balanov, V. O. Analiz faktorov, vliyayushchih na obespechenie dvizheniya gruzovyh poezdov po raspisaniyu. Transportnі sistemi ta tekhnologіi perevezen' : Zbіrnik naukovih prac' Dnіpropetrovs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu zalіznichnogo transportu іmenі akademіka V. Lazaryana. №10. 2015. S. 5-9. doi: 10.15802/tstt2015/57057.

Stahornij D.B., Malahova O. A. Udoskonalennya vzaєmodіi poizdoutvorennya na tekhnіchnih stancіyah z grafіkom ruhu poizdіv. Tekhnologicheskij audit i rezervy proizvodstva. № 5(1). 2014. S. 13-17

Matsiuk V., Myronenko V., Horoshko V., Prokhorchenko A, Hrushevska T., Shcherbyna R., Matsiuk N., Khokhlacheva J., Biziuk I., Tymchenko N. Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a "flexible model". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №3(98).2019. Р.32-39. doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162143

Peresta G.І., Bolvanovs'ka T.V. Analіz vplivu skladovih elementіv na velichinu oborotu vantazhnogo vagona. Transportnye sistemy i tekhnologii perevozok. 2011.№ 1. S.75-77.

Suhorukova T. G., Aleksandrova O. Y. Analіz pokaznikіv yakostі vikoristannya ruhomogo skladu AT «Ukrzalіznicya» ta ocіnka ih vplivu na robotu kompanii. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі. №68. 2019. S.116 - 125. doi: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188491.

Marcenyuk L. V. Faktornij analіz obіgu vantazhnih vagonіv. Problemi pіdvishchennya efektivnostі іnfrastrukturi: Zbіrnik naukovih prac' Nacіonal'nogo avіacіjnogo unіversitetu. № 33.2012. S. 141-147.

Ejtutіs G.D., Gaba V.V. Matrichnij pіdhіd shchodo vplivu yakіsnih pokaznikіv na efektivnіst' vikoristannya ruhomogo skladu. Zbіrnik naukovih prac' DETUT. Serіya «Ekonomіka і upravlіnnya». № 33. 2015. C.90-104.

Zіc' O. E. Udoskonalennya metodiki ocіnki vikoristannya іnventarnogo parku vantazhnih vagonіv PAT "Ukrzalіznicya". Problemi ekonomіki transportu : Zbіrnik naukovih prac' Dnіpropetrovs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu zalіznichnogo transportu іmenі akademіka V. Lazaryana. № 11. 2016. S. 26-30.

Ejtutіs G., Zіc' O. Produktivnіst' vagona – kompleksnij pokaznik vikoristannya vantazhnih vagonіv PAT "Ukrzalіznicya". Ekonomіst. № 3. 2016. S. 9-11.

Prichinoj vvedeniya masshtabnyh ogranichenij gruzoperevozok po YUZZHD nazyvayut deficit tyagi i lokomotivnyh brigad. Centr transportnih strategіj: veb sajt. URL: https://cfts.org.ua/news/2019/09/11/prichinoy_vvedeniya_masshtabnykh_ogranicheniy_gruzoperevozok_po_yuzzhd_nazyvayut_defitsit_tyagi_i_lokomotivnykh_brigad_55192 (data zvernennya 22.10.2020).

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту