ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА РОЗКЛАДОМ РУХУ НА МАКРОПОКАЗНИКИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • A. Prokhorchenko
  • M. Kravchenko
  • D. Gurin
Ключові слова: залізниця, експлуатаційна робота, розклад руху маршрутних поїздів, оборот вантажного вагона.

Анотація

У статті досліджено вплив технології перевезень вантажів на особливих умовах за розкладом руху маршрутних поїздів на кількісні та якісні показники експлуатаційної роботи залізничної системи України. Проведені розрахунки складових обороту вантажного вагона. Виконано моделювання за аналітичним підходом зміни обороту вантажного вагона при збільшенні долі перевезень вантажів за договорами на особливих умовах. Виявлений вплив технології перевезень за розкладом руху на скорочення найбільш значного елементу в обороті вагона – простою вагона під вантажними операціями.

Посилання

Рекомендації АМКУ від 28 травня 2020 р. № 26-рк Про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції: рекомендації. URL: https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3 (дата звернення: 20.10.2020)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифіковано законом від 16.09.2014 № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 15.10.2020).

Ireland P., Case R., Fallis J., Dyke C., Kuehn J., Meketon M. The Canadian Pacific Railway Transforms Operationsby Using Models to Develop Its Operating Plans. Canadian Pacific Railway Interfaces.34(1). 2004. Р. 5–14.

Dick C. T., Darkhan M. Transitioning from flexible to structured heavy haul operations to expand the capacity of single-track shared corridors in North America. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail and Rapid Transit. 233(6). 2019. Р. 629-639.doi:10.1177/0954409718804427.

Баланов, В. О. Анализ факторов, влияющих на обеспечение движения грузовых поездов по расписанию. Транспортні системи та технології перевезень : Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. №10. 2015. С. 5-9. doi: 10.15802/tstt2015/57057.

Стахорний Д.Б., Малахова О. А. Удосконалення взаємодії поїздоутворення на технічних станціях з графіком руху поїздів. Технологический аудит и резервы производства. № 5(1). 2014. С. 13-17

Matsiuk V., Myronenko V., Horoshko V., Prokhorchenko A, Hrushevska T., Shcherbyna R., Matsiuk N., Khokhlacheva J., Biziuk I., Tymchenko N. Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a "flexible model". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №3(98).2019. Р.32-39. doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162143

Переста Г.І., Болвановська Т.В. Аналіз впливу складових елементів на величину обороту вантажного вагона. Транспортные системы и технологии перевозок. 2011.№ 1. С.75-77.

Сухорукова Т. Г., Александрова О. Ю. Аналіз показників якості використання рухомого складу АТ «Укрзалізниця»та оцінка їх впливу на роботу компанїї. Вісник економіки транспорту і промисловості. №68. 2019. С.116 - 125. doi: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188491.

Марценюк Л. В. Факторний аналіз обігу вантажних вагонів. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. № 33.2012. С. 141-147.

Ейтутіс Г.Д., Габа В.В. Матричний підхід щодо впливу якісних показників на ефективність використання рухомого складу. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». № 33. 2015. C.90-104.

Зіць О. Є. Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ "Укрзалізниця". Проблеми економіки транспорту : Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. № 11. 2016. С. 26-30.

Ейтутіс Г., Зіць О. Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ "Укрзалізниця". Економіст. № 3. 2016. С. 9-11.

Причиной введения масштабных ограничений грузоперевозок по ЮЗЖД называют дефицит тяги и локомотивных бригад. Центр транспортних стратегій: веб сайт. URL:https://cfts.org.ua/news /2019/09/11 /prichinoy_vvedeniya_masshtabnykh_ ogranicheniy_g ruzoperevozok_po_yuzzhd_nazyvayut_ defitsit_tyagi_i_ lokomotivnykh_ brigad_55192 (дата звернення 22.10.2020).

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту