МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМНИХ КАРТ ВЕДЕННЯ ПОЇЗДА

  • A. Falendysh
  • A. Gatchenko,
  • O. Kletska
  • E. Kiritseva
  • M. Barybin
Ключові слова: автоматична система, тягові розрахунки, режимна карта, математичне моделювання, локомотив.

Анотація

У статті розглянуті питання визначення раціональних підходів до створення режимних
карт ведення поїзда, раціональному використанню режимів роботи дизеля та застосування
автоматизованої системи комп’ютерного моделювання. Встановлені основні значення та
методика розрахунку для конкретних умов експлуатації на базі закону збереження механічної
енергії.

Посилання

Михеев В.А. Оценка эксплуатационной экономичности дизельных локомотивов на заданом участке обслуживания. Весник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2015., №1(41). С.91-96.

Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов: учебник для студентов техникумов и колледжей жезезнодородного транспорта. Москва: УМК МПС России, 2010. 592 с.

Тартаковский Э.Д., Фалендыш А.П., Калабухин Ю.Е., Грищенко С.Г. Оценка жизненного цикла. Локомотив-информ: научный журнал. 2013, №2 (80). С.56-60.

Yuan L., Zhao H., Chen H., Ren B. Nonlinear MPC-based slip control for electric vehicles with vehicle safety constraints. Mechatronics. Volume 38, December 2016, pp. 1-15.

Фалендиш А.П., Сумцов А.Л., Артеменко О.В. Програмний комплекс вибору системи технічної експлуатації маневрового тепловоза. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2016., №1. С.54-61.

Черемисин В.Т. Роль информационных технологий в обеспечении надежности локомотива. Локомотив. 2017, № 9 с. 2-4.

Song H., Schnieder E. Evaluating Fault Tree by means of Colored Petri nets to analyze the railway system dependability. Safety Science. Volume 110, December 2018, рр 313-323.

Navas M.A., Sancho C., Carpio J. Reliability analysis in railway repairable systems. International Journal of Quality and Reliability Management. 2017, №34 (8). рр 1373-1398.

Фалендиш А.П., Гатченко В.О., Возненко С.В., Клецька О.В., Барибін М.А. Математичне моделювання основних параметрів у тягових розрахунках. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2020., №35. С.102-112.

Приказ №867р. Правила тяговых расчетов для поездной работы. Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 12.05.2016 р. М.: 510 с.

Наказ №98-Н. Положення про особливості утримання та експлуатації автоматичних гальм рухомого складу у філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». - Введ. 2019-05-16. – Харків:, 2019. - 49 с.

Наказ №204-Ц. Положення про інспекцію з контролю ефективності використання енергоресурсів Укрзалізниці. - Введ. 2014-05-16. – Київ:, 2014. - 10 с.

Safna F., SunnyR. Artificial Neural Network Based Data Mining. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. Volume 5(4), June 2015, рр 240-245.

Gao R.Z., Wang Y.J., Lai J.F., Gao H. Neuro-adaptive faulttolerant control of high speed trains under traction-braking failures using self-structuring neural networks. Information Sciences. Volume 367, May 2016,, pp. 449-462.

Uyulan C., Gokasan M., Bogosyan S. Readhesion control strategy based on the optimal slip velocity seeking method Journal of Modern Transportation. Volume 26(1), April 2018, pp. 36-48.

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту