ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕТІВ ЩОДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ РУХОМОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

  • A. Sulym
  • Z. Semko
Ключові слова: рухоме обладнання, технічні регламенти, оцінка відповідності, обов’язки учасників процесу, призначені органи, класифікація небезпечних вантажів.

Анотація

В статті проведено порівняльний аналіз основних вимог технічних регламентів щодо
здійснення оцінки відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском. Розглянуто
терміни, застосовні у технічних регламентах, проаналізовано тотожність та розбіжність
вимог, наведено класифікацію небезпечних вантажів, приклади обов’язків учасників процесу
оцінки відповідності, призначених органів стосовно їх діяльності.

Посилання

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від

листопада 2008 року № 967. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/967-2008

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою Кабінету

Міністрів України (КМУ) від 4 липня 2018 року № 536. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/536-2018

Директива Європейського Парламенту і Ради 1999/36/ЄС від 29 квітня 1999 року про пересувне

обладнання, що працює під тиском, ОВ L 138, 01.06.1999, с. 20.

Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/68/ЄС від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення

небезпечних вантажів, ОВ L 260, 30.09.2008, с. 13.

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої

Україна приєдналася згідно із Законом України від 17 листопада 2009 р. № 1727-VI. – Режим доступу: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_217

Європейська Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами

(ВОПНВ), до якої України приєдналася згідно із Законом України від 2 березня 2000 р. № 1511-III. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_169

Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до

Закону України від 5 червня 2003 р.№ 943-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_291

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифіувція

та маркуваня), Москва, 1988, 42 с.

ДСТУ 4500-1:2008. Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять, Київ, 2010. 39 с.

ДСТУ 4500-3:2008. Вантажі небезпечні. Класифікація, Київ, 2010. 42 с.

ДСТУ 4500-4:2006. Вантажі небезпечні. Методи випробувань, Київ, 2007. 42 с.

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання, Київ, 2007. 63 с.

ГОСТ 19433.1-2010. Грузы опасные. Классификация (Вантажі небезпечні. Класифікація), Мінськ, 2010. 77 с.

ГОСТ 19433.2-2010. Грузы опасные. Методы испытаний (Вантажі небезпечні. Методи випробувань),

Мінськ, 2010. 42 с.

ГОСТ 19433.3-2010. Грузы опасные. Маркировка (Вантажі небезпечні. Маркування), Мінськ, 2010. 83 с.

ГОСТ 19433.4-2015. Грузы опасные. Термины и определения (Вантажі небезпечні. Терміни та

визначення), Мінськ, 2015. 42 с.

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##