ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ СПРАЦЮВАННЯ НЕСУЧИХ ЕЛЕМЕТІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

  • I. Martynov
  • A. Trufanova
  • V. Petukhov
  • M. Serhiienko
Ключові слова: пасажирський вагон, спрацювання, рухомий склад; корозія, інвентарний парк, технічний стан.

Анотація

У статті розглянуті питання аналізу закономірностей спрацювання несучих елементів
кузовів пасажирських вагонів. Парк пасажирських вагонів в основному складають моделі,
розроблені та виготовлені у 70-90 роки минулого століття на вагонобудівних заводах
Німеччини та Росії. Вони застарілі як морально, так і фізично. Проведено порівняльний аналіз
величини та характеру спрацювання конструктивних елементів як вагонів купейного так і
вагонів відкритого типу. Результати дослідження дали змогу розглянути питання подальшого
використання пасажирських вагонів, які найбільш уражені корозією.

Посилання

Рейдемейстер О. Г., Пуларія А. Л., Грічаний М. А., Міцність та залишковий ресурс кузовів пасажирських вагонів з локальними корозійними пошкодженнями хребтової балки. Проблеми та перспективи розвитку залізн. трансп. (15.05-16.05.2014) : тези 74 Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. - Дніпропетровськ, 2014. С. 86-87.

Вакуленко І. О., Анофрієв В. Г., Металеві матеріали з підвищеною міцністю для виготовлення вагонів. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011. Вип. 37. С. 216-219.

Остапюк Б. Я., Подовження терміну експлуатації пасажирських вагонів. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004. Вип. 4. С. 165-173.

Божок Н. О., Булгакова Ю. В., Пуларія А. Л., Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів. Збірник наукових праць Дніпропетр. Нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2014. вип. 8. С. 78-87.

Мартинов І. Е., Труфанова А. В., Павленко Ю. С., Сергієнко М. О., Аналіз технічного стану кузовів паса-жирських вагонів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Транспортне машинобудування. Х. НТУ «ХПІ», 2018, № 45 (1321), С. 41-46.

Шикунов О. А., Рейдемейстер О. Г., Анофрієв В. Г., [та ін.], Дослідження граничного стану пасажирських вагонів, Вагонный парк, 2012, № 12, С. 4–6.

Пуларія А.Л., Лобойко Л.М., Грічаний М.А., Визначення міцносних якостей кузова пасажирського вагона після КВР, Збірник наукових праць ДонІЗТ, 2008, вип. 13, С. 107-111.

Мямлін С.В., Рейдемейстер О. Г., Калашник В. О., Науково-технічне обґрунтування продовження терміну служби пасажирських вагонів після КВР. Вагонний парк, 2015, №11-12, С. 104-105, С. 4-7.

Ronald A., Mayville, Kent N., Johnson Richard G., Stringfellow David C. Tyrell. The development of a rail passenger coach car crush zone. Proceedings of the 2003 IEEE/ASME Joint Rail Conference April 22-24, 2003 Chicago, Illinois.

Suweca I. W., Johan Aliabudi Yahya, On the optimization of Kereta Kapsul's base frame structure. Computer Science. International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD) IEEE 2018. Date Added to IEEE Xplore: 11 June 2018.

Kobishanov V.V., Lozbinev V.P., Sakalo V.I., Antipin D.Y., Shorohov S.G., Vysocky A.M., Passenger Car Safety Prediction. World Applied Sciences Journal, 2013, № 24, С. 208–212.

Baykasoglu C., Sunbuloglu E., Bozdag S. E., Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012), Karabük University. – Istanbul, 2012, P. 579–586.

Baykasoglu C., Sunbuloglu E., Bozdag E., Railway passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. Intern. J. of Crashworthiness. London, 2011, Vol. 16. Iss. 3.P. 319–329.doi: 10.1080/13588265.2011.566475.

Xue X., Smith R. A., Schimd F., Analysis of crush behaviors of a rail cab car and structural modifications for improved crashworthiness International Journal of Crashworthiness, 2005, 10 (2), P. 125-136.

Kirkpatrick S. W., Schroeder M., Simons J. W., Evaluation of passenger rail vehicle crashworthiness, International Journal of Crashworthiness, 2001, 6 (1), P. 95-106.

ДСТУ 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів, УкрНДІВ, від 22.06.2015 № 61.

Донченко А. В., Троцький М. В., Холод Ю. О. [та ін.], Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін, з метою його продовження ЦЛ-0070, УкрНДІВ, Київ, 2008, С. 63.

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
Техніка і технології