ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕКУПЕЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ПОБУДОВИ КВЗ

  • N. Radkevich
  • S. Sapronova
  • V. Tkachenko
Ключові слова: некупейний пасажирський вагон, несучі металеві конструкції, контрольні випробування, залишковий ресурс.

Анотація

У статті проведено дослідження залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій (НМК)
пасажирських вагонів на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань.
Зроблено висновок про те, що стан несучих металевих конструкцій пасажирських вагонів
побудови Крюківського вагонобудівного заводу (КВЗ) після тривалої експлуатації не наближається
до граничного. Отримані практичні та теоретичні результати дають змогу продовжити термін
служби пасажирським вагонам побудови КВЗ понад встановлений заводом-виробником.

Посилання

Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін, з метою його

продовження: ЦЛ-0070. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 60 с.

Кошель, О.О., Сапронова, С.Ю., Буліч, Д.І., Ткаченко, В.П. Визначення залишкового ресурсу несучих

металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного

діагностування та типових випробувань. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та

технологій. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДУІТ, 2020. Вип.35. С.14-23. doi:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.

Мямлін, С.В., Рейдемейстер, О.Г., Пуларія, А.Л., Калашник В.О. Обгрунтування продовження терміну

служби пасажирських вагонів з осередками корозії хребтової балки. Наука та прогрес транспорту. Вісник

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Дніпропетровськ, 2015. № 5. С. 132-140.

Мямлін, С.В., Рейдемейстер, О.Г., Пуларія, А.Л., Калашник В.О. Розробка рекомендацій із продовження

терміну корисної експлуатації пасажирських вагонів. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. № 6(60).

doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57096.

Мямлин, С.В., Анофриев, В.Г., Пулария А.Л. Диагностирование подвижного состава с целью продления

срока службы. Матеріали LXYI Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития

железнодорожного транспорта» (11.05–12.05 2006). Днепропетровский национальный университет

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Днепропетровск, 2006. С. 108-109.

Мямлин, С.В., Пулария, А.Л. Проблемы технического диагностирования пассажирских вагонов. Матеріали

Міжнар. наук.- техн. конф. «Розвиток наукової школи трансп. Механіки». Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім.

акад. В. Лазаряна. Дніпропетровск, 2013. С. 65-67.

Мямлин, С.В., Анофриев, В.Г., Пулари, А.Л. Особенности технического диагностирования подвижного

состава. Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми та ефективні шляхи ремонту і

відновлення залізничного рухомого складу». Київ: ДП «ПВІТБ «Київдіпротранс», 2006. С. 16-17.

Шикунов, О.А., Рейдемейстер, О.Г., Анофрієв, В.Г. Дослідження граничного стану пасажирських вагонів.

Вагонный парк. 2012. № 12. С. 4-6.

Мямлин, С.В., Горобец, В.Л. Научные методы оценки ресурса несущих конструкций подвижного состава

Вісник сертифікації залізничного транспорту. Дніпропетровск, 2011. № 8. С. 12-17.

НДКТІ/НВЦ УІ 005-19. «Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну

експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ». Київ: НДКТІ, 2020.

ДСТУ 7774:2015. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для

розрахування та проектування механічної частини вагонів. Київ, 2015.

Сапронова, С.Ю., Кошель, О.О., Ткаченко, В.П., Будіч, Д.І., Радкевич, М.М. Аналіз методів продовження

терміну служби вантажних вагонів. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та

технологій серія «Транспортні системи і технології». Київ: Вид-во ДУІТ, 2019. №1(33). 118-129. doi:

https://doi.org/10.32703/617-9040-2019-33-1-11.

Правила виключення пасажирських вагонів із інвентарного парку: ЦЛ–0069. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 40 с.

Програма і методика проведення ударних ресурсних випробувань пасажирських вагонів, що вислужили

призначений термін служби: узгодж. ЦЛ, ЦРБ, ЦТехУкрзалізниці та УкрНДІВ: ПМ 01-13/ВЛВ. Дн -ськ, 2013. 16 с.

Политехнический словарь: редкол.: А.Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: П50

Большая Российская Энциклопедия, 2000. 656 с.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2012). Numerical static and dynamic stress analysis on railway

passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 19.

-586.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2011). Railway passenger car collision analysis and

modifications for improved crashworthiness. Intern. J. of Crashworthiness. London. Vol. 16. Iss. 3. 319–329. doi:

1080/13-588265.2011.566475

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##