ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОГО ЗНОСУ НЕСУЧИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ

  • D. Bulich
  • S. Sapronova
  • V. Tkachenko
  • A. Koshel
Ключові слова: вантажний вагон, несучі металеві конструкції, корозійний знос, пошкодження, технічне діагностування.

Анотація

Корозійному зносу підлягають всі елементи несучих металевих конструкцій вантажних
вагонів. У даній статі проведено статистичний аналіз корозійного зносу для кожного елементу
несучих металевих конструкцій. Розглянуто пошкодження несучих металевих конструкцій
напіввагонів з врахуванням корозійного зносу. Запропоновано заходи збільшення можливого
граничного корозійного зносу, що можуть бути використані для прогнозування залишкового
ресурсу і конструктивного доопрацювання елементів несучих металевих конструкцій.

Посилання

Інформація про Українські залізниці. URL.: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html.

Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану ПАТ «Українська залізниця» на 2016 рік. URL.: https://mtu.gov.ua/news/26510.html.

Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану ПАТ «Українська залізниця» на 2017 рік. URL.: https://mtu.gov.ua/news/29134.html.

Единые методические указания по техническому диагностированию грузовых и рефрижераторных вагонов государств-участников Соглашений о совместном использовании грузовых и рефрижераторных вагонов в международном сообщении. URL.: https://www.ldz.lv/lv/system/files/13_KV_Padome_52_7%20v_Piel.%2039.pdf.

Положение о продлении срока службы грузовых вагонов, курсирующих в международном сообщении. Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 14 мая 2010 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_539.

Сапронова, С.Ю., Буліч, Д.І., Ткаченко, В.П. Продовження терміну експлуатації вантажних вагонів. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2017. №3(233). С. 158−162.

РД 24.050.37-90. Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества. Москва, 1990. 37 с.

РД 24.050.37-95. Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества. Москва, 1995. 102 с.

Сапронова, С.Ю., Кошель, О.О., Ткаченко, В.П., Буліч, Д.І., Радкевич, М.М. Аналіз методів продовження терміну служби вантажних вагонів. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій серія «Транспортні системи і технології». Київ: Вид-во ДУІТ, 2019. №1(33). 118-129. DOI: https://doi.org/10.32703/617-9040-2019-33-1-11.

Петренко, В.О., Буліч, Д.І. Оцінка стану несучих конструкцій вантажних вагонів з продовженим терміном служби. Залізничний транспорт України. Київ: Вид-во філії «НДКТІ», 2017. №1(122). С.48-52.

Вагони вантажні залізничного транспорту колії 1520 (1524) мм. Настанова з капітального ремонту. СТП 04-016: 2018. Київ: Девалта, 2018. 150 c.

Вагони вантажні залізниць України колії 1520 (1524 ) мм. Настанова з деповського ремонту. ВНД УЗ 32.2.04.037-2013. ЦВ-0142. Наказ № 468-Ц/од 26.12.2013. Київ: Девалта, 2014. 159 с.

Ануфрієв В.Г., Донєв О.А., Мацюк А.С., Оберняк С.М. Аналіз виникнення несправностей та зносу елементів шкворневої балки піввагону. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2012. Вип. 41. С. 7-10.

Бондарєв О.М., Горобець В.Л., Мямлін С.В. Методика та дослідження з продовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспортую. Наука та прогрес транспорту, 2014. № 2 (50). С. 130-151.

Горобець В.Л., Бондарєв О.М., Скобленко В.М. Аналіз експлуатаційної наробки несучих конструкцій рухомого складу в задачах продовження терміну його експлуатації. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2010. Вип. 35. C. 10-16.

Третьяков А.В. Продление сроков службы подвижного состава (история, текущее состояние, проблемы и перспективы). Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты : сб. науч. ст. Петербург. гос. ун-т путей сообщ. Санкт-Петербург, 2011. Вып. 6. С. 41-44.

Герасименко А.А. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: справочник. Москва, 1987. 688 с.

Недужа Л.О., Швець А.О. Теоретичні та експериментальні дослідження міцнісних якостей хребтової балки вантажного вагона. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2018. № 1 (73). С. 131-147.

Большаков В.І., Дрожевська Г.В., Узлов О.В., Пучіков О.В. Дослідження корозійної стійкості перспективних Низьколегованих конструкційних сталей. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2015. № 7-8 (209). С. 10-21.

Кошель, О.О., Сапронова, С.Ю., Буліч, Д.І., Ткаченко, В.П. Визначення залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДУІТ, 2020. Вип.35. С.14-23. DOI: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##