РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТЯГОВИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ

  • O. Nevedrov
Ключові слова: керування поїздом, оптимальне керування, помилка машиніста, безпека руху.

Анотація

Виконано аналіз та класифікацію основних причин помилок людини при керуванні локомотивом. На різних етапах управління поїздом постає завдання вибору найкращого варіанту з множини допустимих керуючих рішень.. Процес прийняття рішення при оптимальному управління характеризують такі основні риси: наявність критеріїв оптимальності і альтернативних варіантів управління. Виконано дослідження адитивних, мультиплікативних та мінімаксних критеріїв.

Посилання

Пузир В. Г., Устенко О. В., Крот В.С. Технічні засоби для виявлення причин транспортних подій. Зб. наук. праць УкрДАЗТ «Безпека руху та людський фактор на транспорті». 2007. Вип. 82. С. 173–177.

Горобченко О. М. Розробка методики оцінки інформаційного навантаження на локомотивну бригаду. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2013. Вип.36. С. 141–147.

Zhu S. et al. Modeling and verification of running process control for underground mine locomotive. Computers & Electrical Engineering. 2020. Т. 87. P. 106790.

Самсонкин В. Н., Петинов Я. П. Математическая модель информационно-управляющей системы контроля операционной деятельности машиниста скоростного поезда. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2016. №. 3. С. 3–10.

Брусенцов В. Г. та ін. Ергономічне забезпечення діяльності машиністів у швидкісному русі. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016. № 160. С. 120–123.

Tartakovskyi E., Gorobchenko A., Antonovych A. Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. №. 5 (3). С. 4–11.

Serajian R., Mohammadi S., Nasr A. Influence of train length on in-train longitudinal forces during brake application //Vehicle system dynamics. 2019. Т. 57. №. 2. С. 192–206.

Gu, G. Z., Yu, S. F., Wu, H., Zhou, W. H., Kang, L., Chen, R. Relationship between depressive symptoms and occupational stress in locomotive drivers. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi, 2018. 36(5), 347–352.

Shahbazi, A., Rahmani, N., Abbasi, M., Nabi Amjad, R., Marioryad, H., Khammar, A., Poursadeghiyan, M. Association between occupational stress and risk factors of cardiovascular disease in locomotive operators. Iranian Heart Journal. 2018. 19(2). 20–26.

Пузир В.Г., Ремез І.В. Оцінка надійності операторів людино-машинних комплексів залізничного транспорту. Науково-техн. зб. Комунальне господарство міст: Серія «Архітектура і технічні науки». Вип.47. С. 219–223.

Aalipour, M., Ayele, Y. Z., & Barabadi, A. Human reliability assessment (HRA) in maintenance of production process: a case study. International Journal of System Assurance Engineering and Management. (016. №7(2). Р.229–238.

Gorobchenko, O., Fomin, O., Gritsuk, I., Saravas, V., Grytsuk, Y., Bulgakov, M., Zinchenko, D. Intelligent Locomotive Decision Support System Structure Development and Operation Quality Assessment. In 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (pp. 239-243). IEEE.

Lucambio Pérez, L. R., Prudente, L. F. Nonlinear conjugate gradient methods for vector optimization. SIAM Journal on Optimization. 2018. 28(3). Р.2690–2720.

Durea, M., Strugariu, R., Tammer, C. On some methods to derive necessary and sufficient optimality conditions in vector optimization. Journal of Optimization Theory and Applications. 2017. №175(3), Р.738–763.

Опубліковано
2020-12-30
Розділ
Техніка і технології