АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕСИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВУЗЛІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • Y. Datsun
  • K. Sarkisian
  • O. Miroshnichenko
  • D. Isaev
Ключові слова: помилка людини, рухомий склад, визначення параметрів, технологічний процес, дерево відмов.

Анотація

Проведено аналіз технологічного процесу визначення параметрів вузлів рухомого складу.
Виявлено всі типи помилок, що можуть бути допущені людиною-оператором.
Визначено що помилки на початку технологічного процесу характеризуються вагою, що в
два рази менше ваги помилок в кінці технологічного процесу. Це вказує на першочергову
необхідність автоматизації операцій реєстрації результатів контролю та прийняття рішень
про технічний стан вузлів.

Посилання

Senders J. W., Moray N. P. Human error: Cause, prediction, and reduction. CRC Press, 2020. 168 р. 2. Dhillon B. S. Transportation Systems Reliability and Safety. CRC Press, 2016. 236 р. 3. Wiegmann D. A., Shappell S. A. A human error approach to aviation accident analysis: The human factors analysis and classification system. Routledge, 2017. 184 р. 4. Proctor R. W., Van Zandt T. Human factors in simple and complex systems. CRC press, 2018. 676 р. 5. Сидоренко Г. Г., Никифорова О. А. Людський чинник як основа безпеки руху залізничного транспорту: аналітичний огляд. Транспортні системи та технології перевезень. 2013. №6. С. 86–89. 6. Dadashi N., Scott A., Wilson J. R., Mills A. Rail Human Factors: Supporting reliability, safety and cost reduction. CRC Press, 2013. 762 р. 7. Tartakovskyi E., Gorobchenko A., Antonovych A. Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. №. 5 (3). С. 4-11. 8. Brusentsov V., Brusentsov О., Vorozhbiіan M., Puzyr V. Research of the correlation between individual characteristics and functional reliability level indicators of railway operators. Construction, materials science, mechanical engineering. 2018. № 105. Р. 111–117. 9. Flammini F. Railway safety, reliability, and security: Technologies and systems engineering: Technologies and systems engineering. IGI Global, 2012. 487 р. 10. Galar, D., Stenström, C., Parida, A., Kumar, R., Berges, L. Human factor in maintenance performance measurement. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. IEEE. 2011. Р. 1569–1576. 11. Shaposhnyk V. Y. Human factor influence on performing technical maintenance and repair of freight cars. Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2018. №. 6. С. 165–175. 12. Virovac D., Domitrović A., Bazijanac E. The influence of human factor in aircraft maintenance. Promet-Traffic&Transportation. 2017. Т. 29. №. 3. Р. 257–266. 13. Datsun, Y. M. "Determination of the degree of influence of repair processes on serviceability of units of the traction rolling stock. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Т. 1. №. 7. P. 56–61. 14. Дацун Ю. М., Філатов А. І. Дослідження відмов колісних пар тепловозів в експлуатації із застосуванням FMEA-методології. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014. №. 147. С. 87–91. 15. Інструкція з формування, ремонту й утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм (Нова редакція). ВНД 32.0.07.001.2001. Міністерство транспорту України. Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2011. 170 с.

Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: исполнительные системы и деятельность человека-оператора. Образовательные технологии. № 1/2012. С. 28–38 17. Dhillon B. S. Human reliability: with human factors. Elsevier, 2013. 260 р. 18. Ruijters E., Stoelinga M. Fault tree analysis: A survey of the state-of-the-art in modeling, analysis and tools. Computer science review. 2015. Т. 15. Р. 29–62. 19. Kabir S. An overview of fault tree analysis and its application in model based dependability analysis. Expert Systems with Applications. 2017. Т. 77. Р. 114-135.

Рябинин, И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: Политехника, 2012. 248 с. 21. Ryabinin I. A. Logical probabilistic analysis and its history. International Journal of Risk Assessment and Management. 2015. Т. 18. №. 3-4. Р. 256-265. 22. Rafols I., Meyer M. Diversity and network coherence as indicators of interdisciplinarity: case studies in bionanoscience. Scientometrics. 2010. Т. 82. №. 2. Р. 263-287. 23. Демченко В. О. Аналіз використання різних методів контролю поверхні кочення коліс рухомого складу. Наукові праці SWorld. 2015. Т. 1. №. 2. С. 42–47.

Саркісян К.М. Устенко О.В. Аналіз методів та експертна оцінка оперативного контролю технічного стану колісних пар рухомого складу. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. № 173. С. 107 – 114.

Опубліковано
2020-12-30
Розділ
Техніка і технології