Аналіз поняття «негабаритні вантажі» в загальній системі класифікації вантажів. Дослідження особливостей транспортного флоту для організації процесу перевезень негабаритних вантажів

  • O. Melnyk
Ключові слова: класифікація вантажів, морський транспорт, негабаритні вантажі, негабаритні перевезення, спеціалізований флот, судна балкери

Анотація

В статті приведений аналіз видів транспорту стосовно залежності масогабаритних параметрів вантажу від розмірів рухомого складу, що зумовлює поняття габаритності вантажів, які в свою чергу можуть перевищувати допустимі розміри та встановлені норми при транспортуванні. Зв’язок класифікації вантажів та процесу транспортування негабаритних і важковагових вантажів мають високий ступінь актуальності з погляду на оцінку вартості, розробку технології та забезпечення безпечних умов процесу перевезення. Розглянуто специфіку транспортного флоту та аналіз його технічних можливостей щодо перевезення негабаритних вантажів.

Посилання

Герамі В.Д. Колік А.В. Управління транспортними системами. Транспортне забезпечення логістики. Юрайт, 2015, 512 с.

О.М. Горяїнов, Вантажні перевезення, ХНАМГ, Харків, 2009. 108 c.

В.Д. Савчук, Технологія перевезення вантажів, НУ ОМА, Одеса. 2015, 200 с.

ГОСТ 26653-90: Підготовка генеральних вантажів до транспортування. Загальні вимоги.

Наказ Міністерства соціальної політики України, Правила № 62, від 19.01.2018.

Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 1026 від 23.11.2004.

Мельник О.М. Організація перевізного процесу негабаритних вантажів за видами транспорту. Роль та місце морського транспорту в цьому процесі. Комунальне господарство міст. 2020, Том 1, Вип. 154, С. 231-239. DOI:10.33042/2522-1809-2020-1-154-231-239.

А.М. Котенко, О.В. Лаврухін, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична, В.І. Шевченко, О.М. Пилипейко Перевезення негабаритних і великовагових вантажів у транспортних системах., Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2014, Bип. 145, С. 50.

Горєв А.Э. Вантажні перевезення, М.: Видавничий центр Академія 2013, 304 с.

Мельник О.М. Problem statement and prospects for the development of oversized cargo transportation in Ukraine (Стан проблеми та перспективи розвитку перевезень негабаритних вантажів в Україні) Збірник наукових праць Судноводіння НУОМА. 2019, Вип. 29, С.142-153. DOI:10.31653/2306-5761.29.219.142-153.

Правила дорожнього руху України Пар.22.5. Перевезення вантажу, від 05.04.2017.

Мельник О. Технологічні аспекти морського перевезення негабаритних вантажів. Наука та інновації-2019 теорія методологія та практика. Запоріжжя, 2019, Том 3, С. 26-28.

Семенів В.М., Болотін В.А., Кустов В.Н. Організація перевезень вантажів, М.: Вид. центр Академія 2013, 304 с.

Красильникова О.А., Дронов Е.В. Прямі змішані перевезення та їх ефективність. Сучасні наукоємні технології. 2014, № 5-1, С. 141-141.

Мельник О.М. Особливості перевезення негабаритних вантажів морським транспортом, Міжнародна науково-практична конференція The results of scientific mind’s development. Сеул, Республіка Корея. 2019, Том 1, С. 90-94. DOI:10.36074/22.12.2019.v1.29.

Кирилова Е.В., Мелешенко Е.С. Конструктивні особливості вантажопасажирських поромів. Sworld 2014, Вип. 2, №1, С. 31-37.

Мельник О.М. Технологічні аспекти морського перевезення негабаритних вантажів. Міжнародна конференція Наука та іновації-2019: теорія, методологія та практика. Запоріжжя, 2019. Том 3, С. 26-29. EOI:10.11232/2019.12.06.v3.

Єгоров Г.В. О проектуванні суден змішаного ріка-море плавання з урахуванням функції перевезення негабаритних і важковагових вантажів, Вісник ОНМУ. 2017, №1(50), С.5-25.

М. Малаксіано, О. Мельник, Vessel selection prospects and suitability assessment for oversized cargo transportation. (Обґрунтування вибору суден враховуючи можливість їх використання для перевезення негабаритних вантажів). Вчені записки ТНУ ім В. І. Вернадського. 2020, Том 31 (70) Ч.2 № 1, С.135-140. DOI:10.32838/2663-5941/2020.1-2/25.

М. Малаксіано, О. Мельник, Обґрунтування вибору судна для фрахтування на умовах тайм-чартеру з урахуванням можливості його використання для перевезень негабаритних вантажів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020, № 1, С. 90-96. DOI:10.31649/1997-9266-2020-148-1-90-96.

M. Malaksiano, O.Melnyk. Effectiveness assessment of non-specialized vessel acquisition and operation project, considering their suitability for oversized cargo transportation. 2020, Vol 9, No.1, pp 23-34. Transactions on Maritime Science. DOI:10.7225/toms.v09.n01.002.

Акімова О. В. Розробка експортно-імпортної схеми організації доставки контейнерів транспортно-експедиторськими компаніями. Східно-Європейський журнал передових технологій, 2014, № 6(3) C. 4-10. DOI: 10.15587/1729-4061.2014.28862.

О. Мельник. Питання забезпечення безпеки процесу морського перевезення негабаритних вантажів. Комунальне господарство міст ХНУМГ ім Бекетова, 2019, Том (6) № 152, C. 204-208. DOI:10.33042/2522-1809-2019-6-152-204-208.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
MelnykO. (2020). Аналіз поняття «негабаритні вантажі» в загальній системі класифікації вантажів. Дослідження особливостей транспортного флоту для організації процесу перевезень негабаритних вантажів. Транспортні системи і технології, (35), 169-181. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-17
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту