Розрахункові дослідження гальмівної ефективності вантажних поїздів по правилам гост 34434-2018 з використанням універсальних формул (чотиривісні напіввагони, криті вагони, платформи, думпкари)

  • O. Safronov,
Ключові слова: Дійсний коефіцієнт, гальмівний шлях, швидкість, осьове навантаження, ступенева залежність, коефіцієнти, передаточне число

Анотація

Відсутність нормативних значень дійсних коефіцієнтів в нових правилах               ГОСТ 34434-2018 не дозволяють здійснювати і визначати оптимальні характеристики гальма по заздалегідь прийнятим умовам гальмівної ефективності (гальмівному шляху), що викликає невизначеність у вирішенні зазначеної задачі. Невизначеність полягає в тому, що вибір характеристик гальмівної системи вантажного вагона доводиться здійснювати методом перебору великої кількості варіантів. У зв'язку з цим, в статті наведено інструментарій для визначення дійсного коефіцієнта сили натиснення гальмівних колодок на колеса, що задовольняють заданій гальмівній ефективності вантажного поїзда. В якості інструментарію використовуються універсальні формули у вигляді ступеневої залежності між дійсним коефіцієнтом сили натискання гальмівних колодок і гальмівного шляху вантажного поїзда. Коефіцієнти універсальних формул отримані на основі комп'ютерного моделювання. На прикладах показано, що похибка використання універсальних формул при розрахункових дослідженнях не перевищує 0,5% в порівнянні з розрахованими за методикою ГОСТ 34434-2018. Наведені значення дійсних коефіцієнтів в залежності від осьового навантаження вагона і швидкості, при яких гальмівні шляхи вантажного поїзда відповідають нормативним мінімальним допустимим значенням. Показано, що проведення розрахункових досліджень за універсальними формулами в середовищі EXCEL дозволяють повністю автоматизувати процес обчислень. Запропоновано методику визначення передаточного числа важільної передачі гальма вантажного вагона, при якій виконуються задана гальмівна ефективність. Запропонована методика дозволяє виконувати різноманітні дослідження з вибору раціональних параметрів гальмівної системи вантажних вагонів, що відповідають заданим вимогам гальмівної ефективності, і в значній мірі полегшує розрахункові дослідження

Посилання

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных), ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.

Гребенюк П.Т., Долганов А.Н, Скворцова А.И. Тяговые расчеты : Справочник под ред. П. Т. Гребенюка. Москва: Транспорт, 1987. 272 с.

В.Г. Иноземцев, П.Т.Гребенюк. Нормы и методы расчета автотормозов : Москва: Транспорт, 1971. 57 с.

Гребенюк П. Т. Правила тормозных расчетов: Москва: «Интекст», 2004. 112 с.

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України. Київ: Транспорт України, 2002. 143 с.

№ЦВ-0011. НОРМАТИВИ по гальмам.

ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів. Київ: 2005. 160 с.

ГОСТ 34434-2018. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ. Технические требования и правила расчета. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), принят 30 октября 2018 г. (протокол № 113-П), Москва: «Стандартинформ», 2018.

Fomin O., Kulbovsky I., Sorochinska E., Sapronova S., Bambura O. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets..Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5, Issue 1 (89). P. 11–18. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109588

V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskiy, O. Fomin. Research of resistance to the motion of vehicles related to the direction by railway. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 7 (89). – P. 65–72. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109791

Fomin, O.V., Gostra A.V. Variations describe the structural designs of freight cars. Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series Transport systems and technologies. 2015. №26-27. - Р.137-147.

Fomin, A. V. The determination of the perspective directions of designing of bearing systems in cargo wagon building. East European journal of advanced technologies. 2012. № 3/7(57). Р. 32-35 p.

Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Кременчук. 2013. Вип. 6(83). С. 87-91.

Львовский Э.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Высшая школа, 1988. 239 с.

Сафронов А. М., Водянников Ю.Я., Макеева Е.Г. Тормозная эффективность грузовых вагонов. Методология расчетных и экспериментальных исследований с использованием математических моделей и компьютерного моделирования: монография. Кременчуг: ГП «УкрНИИВ», 2018. 173 с.

Опубліковано
2020-06-25
Як цитувати
Safronov, O. (2020). Розрахункові дослідження гальмівної ефективності вантажних поїздів по правилам гост 34434-2018 з використанням універсальних формул (чотиривісні напіввагони, криті вагони, платформи, думпкари). Транспортні системи і технології, (35), 121-134. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-13
Розділ
Математичне моделювання