Моделювання тягового-енергетичних процесів в системі електричної тяги

  • A. Sidorenko
Ключові слова: математична модель, тягова мережа, просторово-орієнтована схема, електропоїзд, схема заміщення

Анотація

У роботі представлена математична модель системи електричної тяги з урахуванням варіації параметрів її об’єктів у відповідності до перехресних зв’язків, просторової орієнтації рухомого складу та суб’єктивних факторів. Запропоновано підхід щодо математичного моделювання електричного тягового рухомого складу, як об’єкту формування енергообмінних процесів тягової мережі. Проведено верифікацію результатів моделювання з даними експлуатаційної роботи реального об’єкта та його паспортними даними.

Посилання

Yatsko S., Sytnik, B., Vashchenko Y., Sidorenko A., Liubarskyi B., Veretennikov I., Glebova M. Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1, № 9. P. 48–57. doi: 10.15587/1729-4061.2019.154520.

Yatsko S., Sidorenko A., Vashchenko Y., Lyubarskyi B., Yeritsyan B. Method to improve the efficiency of the traction rolling stock with onboard energy storage. International journal of renewable energy research. 2019. Vol. 9, № 2. P. 848–858.

Панченко С. В., Блиндюк В. С., Бабаєв М. М., Яцько С. І., Ващенко Я. В. Системи електропостачання електричного рухомого складу залізниць і метрополітенів. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 243 с.

Яцько С. І., Карпенко Н. П., Ващенко Я. В., Панченко В. В. Розвиток обладнання розподільних пристроїв тягового електропостачання. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2017. № 172. С. 37–48.

doi: 10.18664/1994-7852.172.2017.116689

Сулим А. А. Исследование энергообменных процессов при эксплуатации подвижного состава метрополитена с системами рекуперации и накопителями энергии. Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології. 2016. Вип. 28. С. 137–146.

Шевлюгин М. В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дис. … д-ра тех. наук: спец. 05.09.03. Москва, 2013. 339 с.

Sulym A. On the question of a reasonability of capacitive storages use in the metro. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2015. Вип. 1, № 29. C. 94–100.

Саблін О. І. Дослідження ефективності процесу рекуперації електроенергії в умовах метрополітену. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2014. Вип. 6, № 8. С. 9–13.

doi: 10.15587/1729-4061.2014.30483.

Sytnik B., Bryksin V., Yatsko S., Vashchenko Y. Construction of an analytical method for limiting the complexity of neural-fuzzy models with guaranteed accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, № 4. P. 6–13. doi: 10.15587/1729-4061.2019.160719.

Могила В. С., Ананьева О. С., Загорцев В. А. Подольская В. Н. Имитационная модель совместной работы системы тягового электроснабжения и электрического подвижного состава. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2017. Вып. 2, № 54. С. 191–196.

F. Du, J. H. He, L. Yu, M. X. Li, Z. Q. Bo, A. Klimek Modeling and Simulation of Metro DC Traction System with Different Motor Driven Trains. 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. Chengdu, 2010. P. 1–4. doi: 10.1109/APPEEC.2010.5448372.

M. X. Li, J. H. He, Z. Q. Bo, H. T. Yip, L. Yu, A. Klimek Simulation and algorithm development of protection scheme in DC traction system. 2009 IEEE Bucharest PowerTech. Bucharest, 2009. P. 1–6.

doi: 10.1109/ptc.2009.5282111.

R. Mathew, F. Flinders, W. Oghana Locomotive "Total System" Simulation Using Simulink. International Conference on Electric Railways in a United Europe. Amsterdam, 1995. P. 202–206. doi: 10.1049/cp:19950207.

Brenna, M., Foiadelli, F., Leone, C., & Casiraghi, F. M. Modeling and Simulation of Railway Network in Compliance with Technical Specifications for Interoperability. 2019 AEIT International Annual Conference. Florence, 2019. P. 1-6. doi: 10.23919 / AEIT.2019.8893360.

Быков Е. И., Панин Б. В., Пупынин В. Н. Тяговые сети метрополитенов. Москва: Транспорт, 1987. 256 с.

Опубліковано
2020-06-25
Розділ
Математичне моделювання