Проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств україни

  • A. Sulym
  • P. Khozya
  • O. Yushko
  • Y. Khvoienko
  • E. Tretiak
Ключові слова: : вагонобудівні підприємства, проблеми, перспективи, розвиток

Анотація

В статті досліджено сучасний стан вагонобудівної галузі в Україні, розглянуто основні проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств і передумови їх виникнення. Сформульовано проблеми, які стримують розвиток вагонобудівного комплексу України. Наведено основні шляхи вирішення сучасних проблем та пропозиції щодо поліпшення роботи вагонобудівних підприємств України. Виявлено перспективні напрямки розвитку галузі вітчизняного вагонобудування.

Посилання

Петренко І. Транспорт і зв'язок України 2018. Державна служба статистики України. Київ, 2019. С. 40.

Федюшин Ю. М., Лобойко Л. М., Пшінько О. М., Мямлін С. В., Донченко А. В., Приходько В. І., Шкабров О. А., Ігнатов Г. С., Високолян М. В., Макаренко В. М. Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2005. Вип. 7. С. 5-24.

Зубенко В. О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2015. №4. С. 3.

Сулим А. О., Донченко А.В. Основні проблеми питання розвитку галузі залізничного машинобудування та шляхи їх вирішення». Матеріали конференції «Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково – виробничий простір. 2019. С.73 – 77.

Донченко А. В. Стратегія розвитку транспортного машинобудування для залізниць України. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. 2013. Вип. 139. С.16-24.

Быстрицкая О. Стагнация или инновации. Вагоностроители пошли на спад. URL: https://cfts.org.ua/articles/stagnatsiya_ili_innovatsii_vagonostroiteli_poshli_na_spad_1625/113872 (дата звернення 10.02.2020 г.).

Єрмоленко О. А. Державна підтримка виробничого потенціалу транспортного машинобудування. Моделювання регіональної економіки. 2018. С. 202-213.

Мямлин С. В., Мурадян Л. А., Шапошник В. Ю. Определение стратегии технического обслуживания и ремонта вагонной техники. Журнал: Транспортная инфраструктура сибирского региона. Иркутск, 2016. С.369 – 373.

Герасимчук В. Г., Липисієнко А. П. Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2018. Ч. 1. С.75-79.

Каличева Н.Є Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць УкрДАЗТ. Харків, 2014. С.167– 170.

Кудиярова А. И. Пусть летят по стране поезда: Крюковский вагоностроительный завод на новом этапе 150-летней истории. Сумы: Университетская книга, 2019. С. 463.

Корзаченко О.В. Оптимізація бізнес процесів українських підприємств: проблеми та перспективи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 3. Херсон, 2013. С.64-69.

Бараш Ю. С, Корженевич І.П., Меленцова Ю.П. Вплив фінансово економічної кризи на діяльність залізничного транспорту України. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. Дніпро, 2009. Вип.29.

Уткіна Ю. М. Резерви забезпечення якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2010. С.75.

Дикань В. Л., Зубенко В. О., Токманова І. В., Маковоз О. В. Стратегічне управління: навч. посіб. «Центр учбової літератури», 2013. С. 272.

Опубліковано
2020-06-24
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##