Оцінка динамічних показників безпеки руху вагонів для швидкісних контейнерних перевезень

  • R. Domin
  • Y. Domin
  • G. Cherniak
Ключові слова: контейнерні перевезення, вагони-платформи, динаміка руху, комп‟ютерне моделювання, безпека швидкісного руху

Анотація

В статті розглянуто питання убезпечення технічної експлуатації вагонів- платформ для швидкісних контейнерних перевезень шляхом застосування ходових частин нового типу. За результатами комп‟ютерного моделювання динаміки руху доведено доцільність обладнання вагонів-платформ з підвищеними конструкційними швидкостями візками з буксовим ресорним підвішуванням.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – Нормативні акти Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [Київ: офіційний веб-портал Верховної Ради України, 1994-2018]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011).

Ушкалов В.Ф., Мокрий Т.Ф., Малышева И.Ю., Мащенко И.А. Оценка эффективности применения разных вариантов модернизации тележек модели 18-100 для вагонов хопперов и платформ // Залізничний транспорт України. 2012. № 3/4. С. 62-65.

Лукин В.В., Шадур Л.А., Котуранов В.Н., Хохлов А.А., Анисимов П.С. Конструирование и расчет вагонов: Учебник для вузов ж.-д. трансп. М.: УМК МПС РФ, 2000. 731 с.

Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю. Динаміка порожнього вагона і безпека руху поїзда // Залізничний транспорт України, 2007. № 3. С. 50–52.

Molatefi H., Hecht M., Kadivar M.H. Critical speed and limit cycles in the empty Y25-freight wagon // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2006. 220, 347. P. 347-359. DOI: 10.1243/09544097JRRT67

Pogorelov D.Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software // Rail vehicle dynamics and associated problems. Gliwice: Silesian University of Technology, 2005. P. 13-58.

Krason W., Niezgoda T. FE numerical tests of railway wagon for intermodal transport according to PN-EU standards // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. 2014. Vol. 62, No. 4. P. 843-851. DOI: 10.2478/bpasts-2014-0093

Kardas-Cinal E. Selected problems in railway vehicle dynamics related to running safety. Archives of Transport. 2014. Vol. 31, Iss. 3. P. 37-45.

Domin R., Domin Iu., Cherniak G., Mostovych A., Konstantidi V., Gryndei P. Investigation of the Some Problems of Running Safety of Rolling Stock on the Ukrainian Railways // Archives of Transport. 2016. Vol. 40, Iss. 4. P. 79-91.

Domin R. Mechanical Safety of Railway Vehicles. Düsseldorf : LAMBERT Academic Publishing, 2017. 140 p.

Алямовский А.А. Solid Works Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации. М. : ДМК Пресс, 2014. 562 с.

Расчетные неровности железнодорожного пути для использования при исследованиях и проектировании пассажирских и грузовых вагонов: РД 32.68-96. М.: ВНИИЖТ, 1996. 17 с.

Черняк А.Ю. Моделирование случайных возмущений в системе «рельсовый экипаж-путь» // Вісник Східноукраїн. універ. ім. В. Даля. Наук. жур. Технічні науки Сер. Транспорт 1 №9(67), 2003. С. 173-177.

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи1520 мм (несамоходных). М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. 154 с.

Testing and Approval of Railway Vehicles from the Point of View of their Dynamic Behaviour : Safety – Track fatigue – Ride quality : UIC Code 518. – International Union of Railways. September 2009. 119 p.

Railway applications – Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – Testing of running behaviour and stationary tests : European Standard 14363. June 2005. 113 p.

Ермаков В.М., Певзнер В.О. О сходах порожних вагонов // Железнодорожный транспорт. 2002. №3. С.29-33.

Опубліковано
2019-06-06
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту