ПОШУК ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ АМОРТИЗАТОРА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

  • N. Braikovs’ka
  • V. Ischenko
  • Y. Scherbina
Ключові слова: гідравлічний гаситель коливань, герметичність, гумова манжета, контактний тиск, ущільнення штока.

Анотація

У статті розглянуті питання, пов’язані з причинами появи втрати працездатності гідравлічним гасителем коливань пасажирського вагона типу НЦ-1100 внаслідок виникнення порушень в роботі ущільнюючих манжет, та запропоновані способи підвищення герметичності амортизаційного пристрою. В програмному комплексі «Универсальный механизм» [1, 9] за допомогою побудованої комп’ютерної моделі динаміки пасажирського вагона на візках типу КВЗ-ЦНИИ визначені вертикальні зусилля, які передаються на шток гасителя коливань в умовах наближених до експлуатаційних. З застосуванням програмного забезпечення MSC.Marc/Mentat (MSC Software, США) проведено дослідження напружено-деформованого стану типової гумової манжети під дією зовнішніх навантажень. Визначений розподіл змін контактного тиску в місці поєднання штока з манжетою залежно від співвідношення тиску робочої рідини і розрахункового сумарного тиску, обумовленого пружними властивостями гуми та дією кільцевої пружини.

Посилання

1. Pogorelov, D. (2005) Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software. Rail vehicle dynamics and associated problems. Gliwice: Silesian University of Technology, 13-58.
2. Ishchenko, V. Scherbina, Y. (2017) Pidvyshchennya efektivnosti roboty hidravlichnykh hasiteliv kolyvannya pasazhyrsʹkykh vahoniv na vizkakh typu KVZ-TSNYY Shlyakhom konstruktyvnykh zmin. [Improving the efficiency of the operation of hydraulic vibrations of passenger carriages on the carriages of the type КВЗ-ЦНИИ through constructive changes.] Herald of SNU V. Dalya – №4 (234), 106-110. (In Ukrainian).
3. Javanbakht, Z. Öchsner, A. (2017) Advanced Finite Element Simulation with MSC Marc: Application of User Subroutines. Springer. (In Switzerland).
4. Ambroziak, A. (2017) MSC.Marc/Mentat. Gdańsk, Politechniki Gdańskiej. (In Poland).
5. Report of Research Work (DETUT) № state registration №0116U008469, registered Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information (UkrINTEI) by account number ОК №0217u003589 from 23.05.17 - 127 p. (In Ukrainian)
6. Ishchenko, V. Shataev, V. Shcherbyna, Yu. (2017) Pidkhodi z konstruktyvnoho udoskonalennya hidravlichnoho amortyzatora typu NTS-1100 vizkiv pasazhyrsʹkykh vahoniv [Approaches to constructive improvement of hydraulic shock absorber type НЦ-1100 carriages of passenger cars]. Wagon park №11-12 (128-129), 38-42. (In Ukrainian).
7. Vasilkov, D. (2011) Elektromekhanicheskiye privody metalloobrabatyvayushchikh stankov. Raschet i konstruirovaniye. Saint Petersburg, Politekhnika (In Russian)
8. Tran, P (2018) SOLIDWORKS 2018 Advanced Techniques, USA, SDC Publications.
9. Petrenko, V. (2016) Simulation of Railway Vehicle Dynamics in Universal Mechanism Software. Procedia Engineering, Vilnius Gediminas Technical University. 23-29. (In Lithuania).
10. Wacharawichanant S., Siripattanasak T. Mechanical and Morphological Properties of Polypropylene/Polyoxymethylene Blends (2013) Advances in Chemical Engineering and Science 3, 202-205. Retrieved from: URL: https://file.scirp.org/pdf/ACES_2013071111271821.pdf

Література:

1. Pogorelov D.Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software / D.Yu.
Pogorelov // Rail vehicle dynamics and associated problems. Gliwice: Silesian University of Technology,
2005. – P. 13-58.
2. Іщенко В.М., Щербина Ю.В. Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань
пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін. // Вісник СНУ ім.
В.Даля – №4 (234) – 2017. – С.106-110.
3. Zia Javanbakht, Andreas Öchsner Advanced Finite Element Simulation with MSC Marc: Application
of User Subroutines. Springer 2017, 333p.
4. Andrzej Ambroziak MSC.Marc/Mentat. Politechniki Gdańskiej, 2017, 142p.
5. Звіт з НДР (ДЕТУТ) № держреєстрації №0116U008469, зареєстрований УкрІНТЕІ за обліковим
номером ОК №0217u003589 від 23.05.17 - 127 с.
6. Іщенко В.М., Шатаєв В.М., Щербина Ю.В. Підходи з конструктивного удосконалення
гідравлічного амортизатора типу НЦ-1100 візків пасажирських вагонів. // Вагонний парк. – №11-12
(128-129) – 2017. – С.38-42.
7. Васильков Д.В. Электромеханические приводы металлообрабатывающих станков. Расчет и
конструирование / Д.В. Васильков, В.Л. Вейц, А.Г. Схиртладзе. – СПб.: Политехника, 2011. – 759 с.
8. Paul Tran SOLIDWORKS 2018 Advanced Techniques, 2018, 752p.
9. Viačeslav Petrenko Simulation of Railway Vehicle Dynamics in Universal Mechanism Software // Procedia Engineering. Vilnius Gediminas Technical University 2016. – P. 23-29.
10. Mechanical and Morphological Properties of Polypropylene/Polyoxymethylene Blends [Електронний ресурс] / S. Wacharawichanant, T. Siripattanasak // Thailand. – 2013. Режим доступу:
URL: https://file.scirp.org/pdf/ACES_2013071111271821.pdf

Опубліковано
2018-12-23
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##