Журнали

 • Транспортні системи і технології

  Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам
  транспортної галузі. У статтях збірника розглядаються питання транспортної інфраструктури та рухомого
  складу, технології та організації транспортних процесів, інформаційних та комп’ютерних технологій
  на транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, екологічної безпеки на транспорті. 


  Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів і працівників транспорту та зв’язку.


  Профіль Google Scholar   Профіль IndexCopernicus  Профіль OpenAIRE